Foto: Berit Roald

Leder

VG mener: Skolehverdagen for teoritung i yrkesfagene

Elever som hopper av videregående skole uten å ha noe annet å gå til, tar et valg som kan komme til å prege resten av livene deres. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten 6500 personer sluttet på skolen i fjor. Langt de fleste som ga seg gikk yrkesfaglig studieretning. Flere av disse elevene oppgir at de synes skolehverdagen er for teoretisk.

les også

Flere på yrkesfag

Dette skal kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) gjøre noe med. Det er på høy tid. Vi må erkjenne at yrkesutdanningen har vært for teoritung – og at teoridelen av de ulike utdanningsløpene ofte har vært lagt opp uhensiktsmessig og lite pedagogisk. Teorien må ligge tett opp til faget og den praktiske utøvelsen av dette. Undervisningen må oppleves verdifull, relevant og målrettet i forhold til fagets innhold. Elevene trenger også å få bekreftet håndverksfagenes status. Slik er det ikke alltid i dag.

les også

Skolestatsråden sjokkert over høyt fravær

Sogn og Fjordane har det laveste totale frafallet, mens Finnmark har det høyeste. Oslo på sin side har landets nest laveste frafall på studieforberedende, men skiller seg ut med det aller høyeste frafallet blant yrkesfagelevene. Dette er en ekstra utfordring for Oslo-skolen.

les også

Slutt med utdanningssnobberiet – ta fagutdanningene på alvor

Alle mennesker er flinke til noe. Ingen er flinke til alt. Noen er teoretisk sterke, andre har gaver som gjør dem sterke i praktisk arbeid. Det som er sikkert er at Norge trenger flere fagarbeidere. Yrkeslivet har et stort behov for folk som kan arbeide med hendene. Faglært arbeidskraft vil det alltid være etterspørsel etter.

les også

På tide med obligatorisk videregående skole

Om fremtidens arbeidsliv vet vi litt, men langt fra alt. Det vi med sikkerhet kan si er at arbeidsmarkedet vil være i kontinuerlig endring. Utdanningen må legges opp slik at unge mennesker lærer å lære. At de blir klare for et arbeidsliv i stor forandring. Kunnskapsministerens mål er å lage en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering, slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med.

les også

VG mener: Viktig satsing på yrkesfag

Når vi samtidig vet at antallet unge som blir uføre øker jevnt og trutt, forteller det oss noe om alvoret vi står overfor. Kostnadene for fellesskapet blir store. For hvert unge menneske som ikke kommer inn i lønnet arbeid, mister vi en fremtidig skattebetaler. Men enda verre er det for det enkelte som setter seg selv på siden av samfunnet. Ved ikke å delta i arbeidslivet risikerer man utenforskap. Derfor trenger skolene bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder