Leder

VG mener: Skolehverdagen for teoritung i yrkesfagene

Av Yngve Kvistad

Foto: Berit Roald

Elever som hopper av videregående skole uten å ha noe annet å gå til, tar et valg som kan komme til å prege resten av livene deres. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten 6500 personer sluttet på skolen i fjor. Langt de fleste som ga seg gikk yrkesfaglig studieretning. Flere av disse elevene oppgir at de synes skolehverdagen er for teoretisk.

les også

Flere på yrkesfag

Dette skal kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) gjøre noe med. Det er på høy tid. Vi må erkjenne at yrkesutdanningen har vært for teoritung – og at teoridelen av de ulike utdanningsløpene ofte har vært lagt opp uhensiktsmessig og lite pedagogisk. Teorien må ligge tett opp til faget og den praktiske utøvelsen av dette. Undervisningen må oppleves verdifull, relevant og målrettet i forhold til fagets innhold. Elevene trenger også å få bekreftet håndverksfagenes status. Slik er det ikke alltid i dag.

les også

Skolestatsråden sjokkert over høyt fravær

Sogn og Fjordane har det laveste totale frafallet, mens Finnmark har det høyeste. Oslo på sin side har landets nest laveste frafall på studieforberedende, men skiller seg ut med det aller høyeste frafallet blant yrkesfagelevene. Dette er en ekstra utfordring for Oslo-skolen.

les også

Slutt med utdanningssnobberiet – ta fagutdanningene på alvor

Alle mennesker er flinke til noe. Ingen er flinke til alt. Noen er teoretisk sterke, andre har gaver som gjør dem sterke i praktisk arbeid. Det som er sikkert er at Norge trenger flere fagarbeidere. Yrkeslivet har et stort behov for folk som kan arbeide med hendene. Faglært arbeidskraft vil det alltid være etterspørsel etter.

les også

På tide med obligatorisk videregående skole

Om fremtidens arbeidsliv vet vi litt, men langt fra alt. Det vi med sikkerhet kan si er at arbeidsmarkedet vil være i kontinuerlig endring. Utdanningen må legges opp slik at unge mennesker lærer å lære. At de blir klare for et arbeidsliv i stor forandring. Kunnskapsministerens mål er å lage en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering, slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med.

les også

VG mener: Viktig satsing på yrkesfag

Når vi samtidig vet at antallet unge som blir uføre øker jevnt og trutt, forteller det oss noe om alvoret vi står overfor. Kostnadene for fellesskapet blir store. For hvert unge menneske som ikke kommer inn i lønnet arbeid, mister vi en fremtidig skattebetaler. Men enda verre er det for det enkelte som setter seg selv på siden av samfunnet. Ved ikke å delta i arbeidslivet risikerer man utenforskap. Derfor trenger skolene bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå.

Les også

 1. Undervisningsinspektør om skolesviket: Norsk skole svikter mange unge, talentfulle mennesker

  Vi trenger en grunnskole som likestiller praktisk og teoretisk kompetanse og som skaper mangfoldige mestringsopplevelser…
 2. Passer ikke skolen for guttene?

  Rapporten om gutters plass i skolen er et rop om politiske svar.
 3. Høyt skolefravær øker risikoen for frafall og er et tydelig signal om at den unge har behov for hjelp

  Du blir ikke ufør samme dag NAV vedtar at du skal få uføretrygd. Ufør kan du bli allerede i barneskolen.
 4. Elever og rektor: Firkantet fraværsgrense stenger elever ute

  Skoler kan kaste elever som har alvorlige problemer hjemme - ut av skolen med fraværsgrensen i hånd.
 5. Vi kan gjøre mer for unge som faller ut

  Flere unge faller helt ut av arbeidsmarkedet. Nå har OECD sett på hva vi kan forbedre.
 6. Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

  Fraværet i videregående er redusert med 20 prosent etter innføringen av fraværsgrensen høsten 2016.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Jan Tore Sanner
 3. Utdanningsdirektoratet
 4. Solberg-regjeringen
 5. Yrkesfag

Flere artikler

 1. Skolen som politiets førstelinje

 2. Praktiske fag må inn i skolen. Norge trenger flere fagarbeidere

 3. Nå kommer Grande-reformen: Alle skal oppleve mestring i videregående

 4. Flest elever dropper ut av design og håndverk

 5. Skolen skal tilpasses eleven

Fra andre aviser

 1. Forskere fulgte bergenselever i fire år og ble overrasket

  Bergens Tidende
 2. For få gjennomfører videregående skole

  Fædrelandsvennen
 3. Debatt: – Å velge yrkesfag gir en drøss av muligheter

  Bergens Tidende
 4. Mange får ikke lærlingplass: Bekymrede elever fikk snakke med Erna Solberg

  Aftenposten
 5. Nasjo­nale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

  Fædrelandsvennen
 6. Debatt: – Gratis skolemat er fint, men får ingen ut av fattigdom

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder