LEDER SKATTEARBEID: Skattedirektør Hans Christian Holte vil ha mer kroner i statskassen. Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Leder

Kjør på med skatt

Med motparter som Google, Amazon og Facebook trengs internasjonalt samarbeid.

Multinasjonale selskaper har en tendens til å sluse sine inntekter til lavskatteland. Slik sniker de seg unna skatt, blant annet i Norge. Og digitaliseringen skaper større utfordringer. Når selskapene ikke er til stede fysisk, er det vanskeligere å skattelegge dem.

Å skaffe nye, felles regler for å skattlegge digitale giganter som Google og Amazon står på dagsorden når landene i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) møtes på toppmøte om skatt i Chile i dag. Norges skattedirektør Hans Christian Holte, som leder OECDS skatteforum, sier til NRK at det haster.

les også

Banker har sviktet

Norge satte ned selskapsskatten for å ikke bli utkonkurrert internasjonalt. Den internasjonale organisasjonen Oxfam kritiserte statsminister Erna Solberg nettopp for det i fjor høst, da de ga Solberg en oppfordring om å lede an i den internasjonale kampen for et bedre skattesystem.

Og det er vi helt enig i. Men det er klart lille Norge står maktesløse alene. Skatteregler er et godt eksempel på et område som roper på samarbeid på tvers av landegrensene.

les også

LO-lederen og Ap-Raymond - intensiverer jakten på kriminelle i arbeidslivet

Erfaringer har vist at det går an. USA støttet nylig en nedre grense for selskapsskatt for å hindre et kappløp mot bunnen. Frankrike har sagt at et minimumsnivå for selskapsskatt er en prioritert sak for dem, nå som landet har formannskapet i G7. Og Frankrike ble nylig enig med selskapet Apple om at selskapet skal betale ekstraskatt på flere milliarder kroner.

Formålet med et minimumsnivå er å unngå at multinasjonale selskaper slipper unna skatt ved å flytte overskuddene sine til land med svært lav selskapsskatt. Men i tillegg handler dette også om andre typer skattebidrag. Skatteetatens analyse viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte 241 milliarder kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i 2016.

les også

Pengene ut av paradis

Det kunne nok vært mye mer. En felles innsats for å bekjempe uønsket, aggressiv skatteplanlegging fra multinasjonale selskaper, må til. For selvsagt må også disse selskapene bidra i samfunnets spleiselag slik at vi får en god infrastruktur, skoler, veier, byråkrati, domstoler og alt som gjør det enkelt og forutsigbart å drive forretning i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder