SVARER: På denne saken fra 27. juni.

Debatt

Dårlig nytt for pasientene

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst hevder i VG 27 juni at nedleggelsen av Ullevål sykehus og nybygg på Gaustad vil spare mange hundre sykepleiestillinger.

CHRISTIAN GRIMSGAARD, Tillitsvalgt i Legeforeningen

Han begrunner påstanden med stordriftsfordeler. Tilgjengelig forskning og tidligere erfaringer med sammenslåing av store sykehus-enheter viser imidlertid at det omvendte vil skje. Så store sykehus blir mindre effektive, og personell-behovet øker. I Norge – som i andre land – er det de mellomstore sykehusene som er mest effektive og trenger færrest ansatte for å behandle pasientene.

les også

Ullevål-nedleggelse: Sparer flere hundre sykepleiere

Dårlig effektivitet og mangel på personell er likevel ikke den viktigste årsaken til motstand mot Gjedrems plan for sykehusene i Oslo. Tomta på Gaustad er for liten til å få til fornuftige løsninger og gir ikke rom for framtidige nødvendige utvidelser.

Bygningsmassen blir for liten og for trang til å håndtere hele den virksomheten som trenger plass, nå og i framtiden. Nedleggelse av Ullevål kan nok være godt nytt for eiendomsutviklere og andre som har interesse i å slå kloa i den store og flate sykehus-tomta midt i Oslo.

Men dette er dårlig nytt for pasientene som trenger sykehusbehandling i byen og regionen vår. Vi bør derfor vurdere alternative løsningsforslag. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder