SVARER: På denne saken fra 27. juni.

Debatt

Dårlig nytt for pasientene

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst hevder i VG 27 juni at nedleggelsen av Ullevål sykehus og nybygg på Gaustad vil spare mange hundre sykepleiestillinger.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

CHRISTIAN GRIMSGAARD, Tillitsvalgt i Legeforeningen

Han begrunner påstanden med stordriftsfordeler. Tilgjengelig forskning og tidligere erfaringer med sammenslåing av store sykehus-enheter viser imidlertid at det omvendte vil skje. Så store sykehus blir mindre effektive, og personell-behovet øker. I Norge – som i andre land – er det de mellomstore sykehusene som er mest effektive og trenger færrest ansatte for å behandle pasientene.

les også

Ullevål-nedleggelse: Sparer flere hundre sykepleiere

Dårlig effektivitet og mangel på personell er likevel ikke den viktigste årsaken til motstand mot Gjedrems plan for sykehusene i Oslo. Tomta på Gaustad er for liten til å få til fornuftige løsninger og gir ikke rom for framtidige nødvendige utvidelser.

Bygningsmassen blir for liten og for trang til å håndtere hele den virksomheten som trenger plass, nå og i framtiden. Nedleggelse av Ullevål kan nok være godt nytt for eiendomsutviklere og andre som har interesse i å slå kloa i den store og flate sykehus-tomta midt i Oslo.

Men dette er dårlig nytt for pasientene som trenger sykehusbehandling i byen og regionen vår. Vi bør derfor vurdere alternative løsningsforslag. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder