Kommentar

Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

Av Astrid Meland

EØS-lovverket gjennomsyrer Norges lover. Men det har tatt lang tid å innse at norsk lov virkelig ikke gjelder. Og nå får NAV kjørt seg.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En rekke trygdemottakere er blitt kastet i fengsel. Fordi myndighetene ikke kunne regelverket. Heller ikke domstolen.

Folk er blitt straffet for å reise på kortere og lengre turer til Sverige, Polen eller andre EU-land, mens de fikk penger fra NAV.

Mange har forklart at de ikke visste at de måtte melde fra. Enkelte har sagt at de søkte NAV om å få dra. Andre fikk tillatelse, for eksempel av legen.

Og de kunne dra. Men likevel blir de dømt. Hvordan kunne dette skje?

les også

NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

Den offentliggjorte kommunikasjonen mellom departementet og NAV avdekker at erkjennelsen har sittet langt inne.

NAV sa først at de ville justere reglene for å forhindre at saken havnet i EFTA-domstolen.

Etaten mente da regelendringen ville ha begrenset betydning. Da det senere gikk opp for etaten hvor massivt dette var, skrev NAV at de ikke kunne lete opp alle de uriktige sakene selv. Kanskje straffesakene, men også det ville være mye arbeid.

I det siste, krasse brevet fra departementet stilles det spørsmål om NAVs kompetanse.

NAVs forklaring er at de - og alle andre - la norsk lov til grunn. Og i folketrygdloven står det at du må være i Norge for å få utbetalingene .

Men norsk lov gjelder ikke. Det har den ikke gjort på området siden sommeren 2012. Da ble EUs trygdeforordning innført i Norge. I artikkel 21 i står det at du har rett til ytelsene uansett hvor i EØS du er. Dette trumfer norsk lov.

At bare noen få har fått med seg at EØS-reglene gjelder, kan neppe bero på en oversettelsesfeil eller hastverk.

les også

NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

Da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ble mast på i Stortinget i oktober 2010 og spurt når trygdeforordningen ville bli innført, var svaret at de hadde begynt å jobbe med dette for lengst.

På Stortinget håpet flere politikere, blant annet senere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp), at innføringen kunne løse flere problemer.

Som arbeidsminister hadde Bjurstrøm, jurist, tidligere dommer og ansatt ved Europarådet, fått forordningen på sitt bord i 2009.

les også

Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

Departementet brukte tre år på jobben, før forordningen ble innført sommeren 2012. Men notatet til den rødgrønne regjeringen omtalte ikke at folk nå kunne ta med seg ytelser og trygd i hele EØS.

Det var her feilen oppsto. For regjeringen så ikke ut til å mene at dette ville bety større endringer. I notatet sies: «vil ikke medføre behov for andre endringer i forhold til norsk rett.»

Men norsk lov og EU-forordningen, var på krasjkurs. I dag mener altså NAV at de tok helt feil den gangen.

les også

Tror Nav-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Året før hadde den rødgrønne regjeringen mottatt NOU-en fra Brochmann-utvalget som nøye går gjennom de gamle og nye regler for trygdeeksport. Det slås fast at EØS-borgerne har rett til å ta med ytelsene i EU. Og at trygdeeksporten skal liberaliseres videre.

Først mange år etter ble Brochmann-rapporten politikk. Den borgerlige regjeringen hadde tatt over da stortingsmeldingen om trygdeeksport kom i 2016.

Meldingen beskriver problemet, at milliarder kan strømme ut av Norge som følge av trygdeeksport. Men den gjentar at det ikke er stort å gjøre. Gjennom EØS-avtalen har mottagerne rett til å eksportere de aller fleste ytelser, også sykepenger og arbeidsavklaringspenger, står det. Den aktuelle EU-trygdeforordningen som bestemmer dette, er omtalt konkret syv ganger.

les også

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

Regjeringen, som hadde lovet i regjeringsplattformen å begrense trygdeeksporten, kom likevel med noen tamme forslag, stort sett småsaker og saker utenfor EØS.

Da Stortinget behandlet meldingen, gikk det opp for opposisjonen hvor lite man kan få gjort. I sin innstilling skriver de konstaterende at norske lover faktisk ikke gjelder lenger. Sp bemerker at de er imot EU.

Per Olaf Lundteigen i Sp er såpass opprørt at han ved to ulike anledninger stiller statsråd Anniken Haugli (H), spørsmål i Stortinget. Står hun virkelig inne for formuleringen i meldingen, den om at internasjonale avtaler går foran norsk lov?

Ja, er kort sagt svaret fra statsråden. Hun bekrefter at EØS-loven går foran folketrygdloven.

les også

Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

Det merkelige i denne saken er at jussen var enkel, informasjonen var kjent, politikere til venstre og høyre var informert og eksperter visste.

Men likevel fortsatte NAV – og domstolene – den gamle praksisen med å nekte folk å dra til utlandet mens de fikk støtte.

I den offentliggjorte brevvekslingen mellom NAV og departementet, kommer NAV dårligst ut av saken. Men også i departementet må man ha visst hvor liberale trygdeeksport-reglene var.

les også

Nav-tillitsvalgt: – Reglene diskutert siden 2012

Som professor Ingunn Ikdahl har vist, har Norge lenge trenert innføring av EU-regler på trygdefeltet.

Trygdeskandalen illustrerer hvordan EU-retten gjennomsyrer norsk lov. Det er forståelig at folk reagerer på at vi ikke kan bestemme selv.

Samtidig finnes ingen enkle alternativ. Lovverket til Sveits, som ikke er med i EU, er også gjennomsyret av EU-lover.

Dessuten, som i så mange andre saker, er det EU som står på de svakestes side, mot strenge, norske myndigheter.

Norge kan ikke fortsette å bryte reglene. Om vi vil kutte trygdeeksporten, er det enkleste å gjøre som Brochmann-utvalget anbefalte i 2011: Kutte i pengestøtten. Gi heller folk tjenester der de er.

Første steg er å skrote kontantstøtten.

Alternativet er å melde Norge inn i EU.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder