ØNSKER BEVARING: Helt siden Solberg-regjeringen bestemte seg for å rive den verneverdige Y-blokka med Picassos originalkunst, har folk protestert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leder

VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå

Mandag faller dommen over den såkalte Y-blokka. Fylkesmannens vurdering av byggets egenverdi, verneverdi og tilhørighet i såvel bybildet som vår nasjonale kulturhistorie vil veie tungt. I den formelle prosessen er dette siste instans. Det betyr ikke at kampen er over.

Dersom Fylkesmannen tilrår bevaring, kan beslutningen fortsatt overprøves av regjeringen. Anbefales sanering, vil verneinteressene anke også det vedtaket inn for Kongens råd – som en siste appell om pietet.

Så enøyd som statsminister Erna Solberg (H) og kommunalminister Monica Mæland (H) har uttalt seg i denne saken, er det imidlertid liten sannsynlighet for at noen av dem skal ha nådd noen ny kulturpolitisk erkjennelse. Pietet lyder vel også gresk, enda det er god latin. Men det finnes nye og saklige grunner til å la Erling Viksjøs Y-formede blokk med Picassos originale utsmykning bli stående. Hovedargumentet har Solberg lansert selv – for Statsministerens kontor skal likevel ikke flytte inn i det nye regjeringskvartalet, har vi nettopp fått vite.

les også

Kommentar: Nye regjeringskvartalet: Det kunne vært verre ...

Det skal heller ikke Forsvarsdepartementet, som forblir på Akershus festning. Og fortsatt er det usikkert om UD til syvende og sist fraflytter Victoria Terrasse. Her har utenrikstjenesten hatt tilhold siden tidlig på 1900-tallet. Vi mener i likhet med Høyre-nestor og tidligere statsminister Kåre Willoch at Utenriksdepartementet fortsatt bør ligge på 7. juni-plassen. Det er historisk begrunnet, og regjeringen bør ha bedre argumenter enn samlokalisering for å bryte den tradisjonen. Blir det regjeringsskifte i 2021 kommer UD sannsynligvis til å bli værende.

les også

22. juli-senteret skal ligge sentralt

Vi har tidligere ment at det er viktigere å ta vare på Høyblokka enn Y-blokka, men nå er situasjonen en annen. Begge bygg kan inkluderes i et mer nøkternt kompakt-konsept som vil signalisere kontinuitet og respekt for de institusjoner 22.juli-terroristen forsøkte å ramme. Her bør det også være penger å spare.

les også

22. juli: En dag for refleksjon

Realisering av vinnerutkastet «Adapt» er kostnadsberegnet til et tosifret milliardbeløp. Sluttsummen er foreløpig ukjent; den kan være 15 milliarder kr., den kan være ti. Uansett er det opprinnelige konseptet nedskalert i flere omganger, og vil måtte reduseres igjen, gitt statsministerens nye og overraskende beslutning om ikke å flytte tilbake til Høyblokka.

les også

Nye regjeringskvartalet: Til det bedre

Forutsetningene for det grandiose prosjektet til flerfoldige milliarder er med det endret, og det er god grunn til å stille spørsmål om det virkelig er nødvendig å bygge så stort og kostbart. Behovet for gulvareal og bygningsmasse er ikke det samme som i premissene for arkitektkonkurransen. Dermed bør også konklusjonen bli en annen. «Adapt» betyr tilpasning. Da kan det tilpasses virkeligheten og et bredt legitimt ønske om å ta vare på Y-blokka.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder