TRUMPS INNERSTE KRETS: President Donald Trump etter innsettelsen i januar sammen med (fra venstre) stabssjef Reince Priebus som fikk sparken i sommer, visepresident Mike Pence, seniorrådgiver Steve Bannon som sluttet i august, kommunikasjonssjef Sean Spicer som sluttet i sommer og nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som fikk sparken i januar. På telefonen: Russlandspresident Vladimir Putin. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo Foto: Jonathan Ernst Reuters

Noen av presidentens menn

Robert Mueller etterforsker ikke først og fremst en mulig sammensvergelse mellom russerne og Donald Trump. Han etterforsker mulige lovbrudd blant noen av presidentens menn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mandag for en uke siden ble det kjent at Donald Trumps tidligere valgkampleder, Paul Manafort, ble avlyttet av FBI fra helt tilbake til 2014 og gjennom hele valgkampen i fjor, grunnet mistanke om ulovlig samrøre med en fremmed makt – det vil si Russland.

Onsdag ble det kjent at spesialetterforsker Robert Mueller, som leder granskningen av et mulig samrøre mellom Trumpkampanjen of russiske myndigheter, har bedt om å få utlevert alle dokumenter fra Det hvite hus som omhandlet oppsigelsen av nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn i februar,og av FBI-sjef James Comey i mai og av møtene presidenten hadde med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov og ambassadøren Sergei Kislyak dagen etter at Comey fikk sparken.

Og rett før helgen ble det kjent at Facebook vil samle og levere alle russiskfinansierte valgkampannonser de publiserte under fjorårets valgkamp, til komiteene i Kongressen som også gransker forbindelsene.

Så det drypp-drypp-drypper ubehagelig nyheter som den rene vanntorturen mot Trumps presidentembete mens han prøver å håndtere andre og større saker som naturkatastrofer i sørstatene og mulig atomkrig i Stillehavet.

Han er langt fra den første amerikanske presidenten som må jobbe under et slikt press. Richard Nixon måtte håndtere nederlaget etter et tiårs krig i Vietnam, samtidig som etterforskningen av et innbrudd på et kontor i Watergatebygningen, gjorde luften hans stadig tynnere å puste i.

Og Bill Clinton sto midt oppi NATOS militære intervensjon på Balkan mens han var stilt for riksrett og det amerikanske senatet diskuterte sædflekkete kjoler og gamle jobbattester tilhørende Monica Lewinsky.

Forgjengernes problemer fikk forskjellig utgang. Nixon bukket under for presset og trakk seg før han ble stilt for en riksrett som med aller størst sannsynlighet ville dømt ham og frakjent ham embetet. Clinton sto løpet ut, ble frikjent og takket av som en av de mest populære presidentene noensinne.

Og ingen av dem ble etterforsket eller tiltalt for det ettertiden gjerne husker som «forbrytelsen». Få, om noen vet om Nixon kjente til Watergateinnbruddet hos hans politiske motstandere på forhånd. Han ble etterforsket for aktivt og ulovlig å ha motarbeidet etterforskningen av saken.

Og Clinton ble ikke stilt for retten for utroskap eller petting. Han ble stilt for riksrett for å ha avgitt falsk forklaring om saken og for å ha sabotert etterforskningen.

Hva etterforskes Trump egentlig for? Hva er hans angivelige forbrytelse? Og hva innebærer egentlig lovstridig «samrøre» med russerne?

«Selv om mediene strør rundt seg med begreper som russisk samrøre har ikke slike betegnelser noe som helst slags juridisk innhold», skriver Renato Mariotti, tidligere statsadvokat i Illinois, i nettavisen Politico.

«(Spesialetterforsker) Mueller kommer ikke til å ta ut tiltale mot én stor sammensvergelse som omfatter alle han har etterforsket. Om han i det hele tatt kommer til å ta ut tiltale, vil det sannsynligvis bli bygget på separate siktelser mot enkeltindivider».

Paul Manafort, som hart en lang historie med å representere tvilsomme internasjonale figurer og som ledet Trumpkampanjen fra juni til august i fjor, er i følge den mest sannsynlige syndebukken, om det i det hele natt blir noen tiltaler.

Den neste er den tidligere generalen Michael Flynn som varte en måned som sikkerhetsrådgiver. Begge mistet jobben etter at det var reist tvil om deres forhold til russerne. Men eventuelle tiltaler vil ikke nødvendigvis bygges på dette. Det kan være mindre ting, løgner, tilbakeholdenhet med informasjon, villedende påstander, sabotasje av etterforskningen, etc som kan felle dem. Slik det felte Richard Nixon.

Og om etterforskningen skulle gå hele veien til topps, er det høyst sannsynlig noe slikt som vil ramme Donald Trump også. Da han sparket James Comey var presidenten veldig omhyggelig med å understreke at FBI-sjefen flere ganger hadde understreket at Trump ikke var under etterforskning.

Paradoksalt nok var det nettopp denne oppsigelsen som gjorde at Trump kunne settes på listen over de som skal etterforskes. Ved å si opp sjefen for det føderale politiet mens han ledet en etterforskning av det russiske «samrøret», kunne Trump mistenkes for å ha sabotert etterforskningen.

Og ved å si til Russlands utenriksminister og USA-ambassadør at oppsigelsen hadde «lettet det enorme presset» på ham, styrket han denne mistanken.

En mistanke som rammer flere av presidentens menn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder