DYNAMISK DUO: Per Sandberg, nestleder i Frp og Venstreleder Trine Skei Grande har sammenfallende tanker om hvordan bilavgiftene kan legges om. Foto: Heiko Junge SCANPIX

Leder

VG mener: God bilpolitikk gir bedre miljø

Hvem skulle trodd at det umake paret Per Sandberg (Frp) og Trine Skei Grande (V) kan vise seg å bli den mest handlekraftige miljøduoen i norsk politikk?

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Vi er ikke helt der, ennå. Men hvis Regjeringen og støttepartiene blir enige om en ny avgiftsmodell, der årsavgiften for motorvogn fjernes og erstattes med en ny miljøavgift på drivstoff, er det en utmerket innretning som de to lederskikkelsene i hvert sitt parti har klekket ut. Riktig nok hver for seg, men sammen er de dynamikk. Noe et forsteinet avgiftsregime virkelig trenger.

Vi har utdaterte reguleringer og avgifter som motvirker at folk flest skal kunne skaffe seg sikrere og mer miljøvennlige biler.

Vårt hjemlige regelrytteri og skattenivå på alt som har med motoriserte kjøretøy å gjøre, er like særnorsk som det er selsomt.

Vi har utdaterte reguleringer og avgifter som motvirker at folk flest skal kunne skaffe seg sikrere og mer miljøvennlige biler. Et oppblåst og til tider arrogant byråkrati som har gjort det til en paradegren å utøve skjønnsløs millimeterjus, har ytterligere forsuret forholdet mellom bileier og myndigheter.

VG mener: «Godt innspill om miljø og skatt fra Frp-Sandberg»

De færreste har noen som helst forståelse for statens syn på bilen som en utømmelig melkeku. Hvis Regjeringen lykkes med en omlegging av bilavgiftene i tråd med de tanker Sandberg og Skei Grande har fremført, vil de blåblå og småpartiene også gi et grønt skatteskifte større legitimitet i befolkningen.

Knapt noen er uenige i prinsippet om at den som ødelegger noe, også skal gjøre opp for seg. Den som aktivt forurenser og bidrar til å skade miljøet, må betale mer enn den som bidrar mindre til klimautslippene.

Å eie en bil er ikke et miljøproblem. Å bruke den mye kan være det. Selv elbiler produserer svevestøv og forurenser. Miljøavgifter må derfor differensieres og ikke utelukkende knyttes til pumpeprisen på diesel.

Slik flyselskapene må stimuleres til å investere i mer brenselgjerrig teknologi, må også bilindustrien ledes til å forstå at miljøvennlighet omfatter hele kjøretøyet – også dekk, og hvilke materialer som brukes til å lage bilen.

Det er det totale fotavtrykket som avgjør, ikke om bilen går på strøm. Produksjon og destruksjon av batterier har også en miljømessig kostnad som ofte overses i dette regnskapet.

Nullutslippsbiler er en vakker tanke, men like sannsynlig som evighetsmaskinen. Et nytt avgiftsregime må ta hensyn til at all trafikk forurenser, men at utslippsnivået varierer sterkt, noe det totale trykket bør reflektere.

I den grad kollektive løsninger skal overta for privatbilismen og avgifter tenkes brukt som verktøy for dette, er det et opplagt poeng at det faktisk finnes et kollektivtilbud å overføre trafikken til. Dette kan åpne for differensierte miljøavgifter i by og bygd.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder