REVISJONIST? – Arild Hermstad i Framtiden i våre hender bedriver historieforfalskning, skriver Høyres Tina Bru.
REVISJONIST? – Arild Hermstad i Framtiden i våre hender bedriver historieforfalskning, skriver Høyres Tina Bru. Foto: Thomas Winje Øijord NTB scanpix

Oljen har tjent oss vel!

debatt
Publisert: Oppdatert: 03.11.16 16:55

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Framtiden i våre hender (FIVH) skriver i VG 03. november at Norge hadde klart seg fint uten oljen. Å viske ut 50 års historie om velstanden oljen har tilført oss som nasjon, er en ikke spesielt elegant historieforfalskning.

TINA BRU, stortingsrepresentant (H)

Lederen i FIVH, Arild Hermstad, mener at vi hadde hatt noe annet til erstatning for oljen. Det er forsåvidt riktig. Men hva «noe annet» er sier han ingenting om. Hele artikkelen hviler på to motstridende premisser: For det første at «noe annet» ville vært om lag like bra for økonomien, for det andre at «noe annet» ikke ville gitt oss like stor verdiskaping og velstand.

I snitt skapes det ti ganger så store verdier per ansatt som jobber med utvinning av olje og gass i forhold verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Satt på spissen: Det er en grunn til Holland ikke har et tulipanfond.

Les Arild Hermstads kronikk: Vi kunne klart oss fint uten oljen

Vi kommer ikke utenom at Norge takket være oljen har enorme inntekter vi ellers ikke ville hatt. Oljefondet gjør at vi årlig kan tilføre norsk økonomi et par hundre milliarder ekstra. Det kommer godt med når vi skal betale for ulike velferdsordninger.

Så når Hermstad sammenligner oss med Sverige, Danmark og Finland må han ta innover seg at selv om det er likheter – så har vi muligheter i Norge man ikke har i de andre landene. Dersom Hermstad er villig til å finne kutt på 200 milliarder blant annet gjennom å kutte i velferdsordninger som sykelønn, trygder, støtte til sivilsamfunnet (som hans egen organisasjon nyter godt av med 4,2 millioner i år) – og han fortsatt mener det ikke ville berørt livskvaliteten vår, så blir det lettere å ta argumentasjonen hans på alvor. Men selv da støter hans alternative historie om hva Norge ville vært uten oljen på en rekke problemer.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Hva de om lag 200.000 som i dag jobber i tilknytning til oljenæringen kunne jobbet med i stedet vet vi ikke. Det ville garantert ikke vært én næring. Det er ikke sikkert alle hadde hatt en jobb å gå til. Men vi kan med sikkerhet si at det de jobbet med ville ikke vært like lønnsomt for fellesskapet som oljen. Det hadde vært mindre verdier å fordele og å bruke på velferdsgoder.

Ideen om at vi uten oljen ville hatt en mer stabil og forutsigbar økonomi baserer seg på flere premisser, blant annet at verdien på andre varer og tjenester over tid er mer stabile enn prisen på olje og gass, og at oljenæringen er mindre fleksibel enn andre næringer mht å tilpasse seg endret lønnsomhet. I tillegg ser man bort fra at vi gjennom oljefondet har en økonomisk støtdemper som gir oss mulighet til å motvirke sjokk i økonomien, hvilket gjør at vi klarer oss godt gjennom finanskrise og oljeprissjokk.

Hermstad har et poeng i at Norge ikke er innovativt nok og at vi trenger flere økonomiske ben å stå på. Men det betyr ikke at man skal stenge ned en sektor som har levert innovasjon og teknologi i verdensklasse. Siden regjeringen tiltrådte har vi styrket budsjettene for næringsrettet forskning og innovasjon med 2,8 milliarder, inkludert Skattefunn. Vi har gjennomført skattekutt og forenklingstiltak som fremmer vekst og vi har styrket ordninger som hjelper gründere i startfasen, som etablerertilskudd, presåkornfond og såkornfond. I fjor la vi frem Norges første gründerplan med over 400 millioner ekstra til gründere.

Det hevdes at Norge ville vært på god vei mot lavutslippssamfunnet uten oljen. For det første har regjeringen sammen med KrF og Venstre gjennom flere år tatt kraftfulle grep som gjør at vi er på vei dit. For det andre forutsetter Hermstad at det vi produserte i stedet for norsk olje og gass ville hatt vesentlig lavere klimagassutslipp. Det forblir en spekulasjon. Men verdens energibehov ville ikke vært lavere, og i stedet for norsk olje og gass ville verden hentet den energien fra andre, sannsynligvis mer forurensende kilder. De globale utslippene ville med andre ord vært større.

Følg VG Meninger på Instagram ved å klikke her eller legge til @vgmeninger

Når Hermstad endelig ser på det globale bildet, så trekker han for så vidt én riktig konklusjon: Nemlig at uten oljen ville nordmenn vært fattigere. Det mener Hermstad ville vært bra fordi vi ville hatt et lavere forbruk.

Her kommer vi til et vesentlig poeng: Hvis nordmenn, og verdens befolkning for øvrig, var fattigere – så ville vi sikkert sluppet ut mindre klimagasser. Men ville vi hatt det bedre? Og ikke minst, ville vi hatt økonomien som kreves for den teknologiutviklingen som nå skjer, som bidrar til å redusere energiforbruk og utslipp innen industriproduksjon og transportnæringen? Hadde vi hatt ressursene til å utvikle teknologien som etter hvert gjør fornybar energi konkurransedyktig med kull, olje og gass? Det grønne skiftet forutsetter faktisk betydelige økonomiske muskler – eller rikdom, om du vil. For Norges del er faktum at vi ikke ville kunne investert så mye som vi gjør i grønne investeringsfond, bevaring av regnskog, teknologiordninger og mye mer – som bidrar til det grønne skiftet.

FIVH mener også at Norge ikke ville lidd under det «oljeindustrielle kompleks». En slags sammensvergelse bestående av blant annet folkevalgte og fagbevegelse som dominerer norsk energipolitikk, medier, kultur og tenkemåte. At vi ikke har en levende debatt om norsk oljeindustri er vanskelig å ta på alvor i en tid der sterke krefter i fagbevegelsen vil varig verne Lofoten og Vesterålen, og Arbeiderpartiet lar det være helt åpent hva de vil gjøre etter 2017.

Denne artikkelen handler om