TAR GREP: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) legger fram en fosterhjemsmelding som er den første i sitt slag. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Leder

VG mener: Bedre fosterhjem styrker barnevernet

Ved utgangen av 2014 bodde 11 200 barn og unge i fosterhjem. Men nå kan fosterforeldre komme til å trekke seg etter at barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) fredag la frem en stortingsmelding som i stor grad overfører ansvaret for fosterbarna til kommunene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Det finnes nokså mange tragiske eksempler på at det allmektige barnevernet ikke er allvitende.

Interesseorganisasjonene for familie- og beredskapshjemmene er redd det finnes altfor mange kommuner med altfor liten kompetanse til å koordinere og ta seg av barn og ungdom i en vanskelig situasjon.

Kommuner med gode ressurser vil kunne gi barn i krise et godt tilbud. Mens svakere stilte småkommuner og distriktskommuner med mindre erfaring fra feltet, og kanskje uten en operativ barnevernstjeneste, kan komme til å svikte utsatte barn på verste vis, frykter Fosterhjemsforeningen.

Dette er innspill som statsråden må ta med seg. Hun må lytte til de verdifulle rådene fra denne verdifulle gruppen som gjør slik en verdifull innsats. Det er disse menneskene som vet hvor skoen trykker.

Vi tror imidlertid ikke at Regjeringens reform vil senke nivået på fosterhjemmene til laveste kommunale standard, slik kritikere antyder. Vi tror tvert imot at barne- og likestillingsministerens grep med å lovfeste kvaliteten på fosterhjem i en lov eller en forskrift vil løfte de som sliter til et høyere og bedre nivå.

Hornes fosterhjemsmelding er den første i sitt slag, og hun skal ha honnør for initiativet.

Les hele meldingen her: «Trygghet og omsorg – Fosterhjem til barns beste»

Så vil sikkert noen hevde at Regjeringens forvaltningsreform skinner litt for tydelig gjennom her; at den nye kvalitetsnormen fordrer det kommunalminister Jan Tore Sanner til kjedsomhet kaller «robuste» kommuner. At godt barnevern forutsetter kommunesammenslåinger, simpelthen.

Vi ser absolutt denne koblingen, men mener at målsettingen godtgjør midlet. Om noe, er barnevernet kanskje det fremste argument for større enheter med flere ressurser og bedre profesjonalitet.

Les kronikken: «Vi må snakke sammen om barnevernet»

Felles regler og en felles standard på fosterhjemstilbudet i alle kommuner vil også kunne tette det Fosterhjemsforeningen selv definerer som «det største hullet i barnevernsomsorgen», nemlig tilfeldige og kanskje urutinerte saksbehandlere som utøver dårlig skjønn. Forhåpentlig vil kvaliteten heves også her.

Vi støtter like fullt foreningens ønske om en klageinstans, slik at fosterforeldre som har åpnet sine hjem og sine hjerter også får en stemme i de saker der det oppstår uenighet med barnevernsmyndighetene. Det finnes nokså mange tragiske eksempler på at det allmektige barnevernet ikke er allvitende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder