ULVEMINISTEREN: – Er Helgesen alene om sitt ulvesyn i Høyre? For ikke å nevne hele regjeringen? Tvilsomt. En statsråd som er avhengig av både direktorat, departement og regjering serverer neppe den slags kost alene, skriver kronikkforfatterne. Foto: Trond Solberg VG

Debatt

Blir det Erna eller ulven som skal ut?

I likhet med andre bygdesaker, har ulvesaken garantert blitt nøye planlagt på bakrommet til både Høyre og Frp.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

BENGT FASTERAUNE, ordfører i Dovre, fylkesleder Oppland Sp
MARIANN SKOTTE, ordfører i Lesja, sentralstyremedlem Sp

Distriktspolitikken skal ha som overordnet mål å opprettholde hovedtrekkene i dagens bosettingsmønster. Spredt bosetting er en sentral del av Norges egenart og representerer en historisk og kulturell arv som vi i Senterpartiet vil verne om. Energiproduksjon, fiskeri, akvakultur, landbruk og petroleumsvirksomhet. Dette er bærende distriktsnæringer som kommer hele landet til gode.

Bengt Fasteraune.

Undersøkelser viser at folk vil ha norsk mat. Det er derfor viktig med grunnleggende kunnskap om hvordan maten vår blir produsert. Den aller beste maten får vi når dyrene våre vandrer fritt på beite i fjellet. Når bonden kan hente tilbake dyrene sine etter beitesesongen og ser at dyr ikke har gått tapt for rovdyr, for eksempel ulv, ja da ligger alt til rette for du skal få det beste pinnekjøttet på julebordet.

Les også: – Ulvevedtaket er en seier for demokratiet

Mariann Skotte.

Men i Høyre har en statsråd funnet ut at han liker ulv bedre enn mat, for dette mener han er god Høyrepolitikk. Hans beste kort er at åtte av ti innbyggere bor i sentrale strøk. Primærnæringene landbruk og fiskeri er hovednæringer på bygda, men har ingen betydning for sysselsetting i Oslo og andre storbyregioner. Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting er den største næringen i Osloregionen, denne virksomheten har liten betydning på bygda.

Statsråd Helgesen vil nemlig overprøve et flertall i Stortinget, og kommer med et budskap der han kamuflerer seg bak at vedtaket er i henhold til norsk lov og norsk lov kan man selvsagt ikke bryte.

Ulven blir et symbol i byråkraters spesielle blanding av juss og politikk. En fare for demokratiet, sier vi på folkemunne.

Er Helgesen alene om dette i Høyre? For ikke å nevne hele regjeringen? Tvilsomt. En statsråd som er avhengig av både direktorat, departement og regjering serverer neppe den slags kost alene.

Ulvesaken, i likhet med andre bygdesaker, har garantert blitt nøye planlagt på bakrommet til både Høyre og Frp. Diskusjonen har nok helst dreid seg om hvordan man skulle pakke inn denne julepakken. Naturlig nok valgte de statsråd Helgesen til selve serveringa og den skulle han stå for alene.

Les også: Varg i Vedum

I media ser det ut som om Helgesen er en ensom ulv som ikke har tatt hensyn til hverken politikk, eget parti eller flertallsvedtak. Statsråden fremstilles som en syndebukk. Men er det riktig? Ingen av de andre fylkeslagene i Høyre støtter Hedmark i kampen for at folk som er berørt av rovdyrpolitikk skal få leve det gode liv på bygda. Hvor er resten av regjeringen og andre partitopper utenom Trygve Slagsvold Vedum? Manglende engasjement fra andre partitopper viser at dette er politikk, ikke juss.

Utkant-Norge trenger nå en inkluderende politikk fra storsamfunnet og Oslo-eliten. Samfunnstopper og byråkrater med arroganse og enøyd ideologi er ikke de som kjennetegnes ved å være politiske brobyggere.

Statsministeren er heller intet unntak og brobyggere er det mangel på i Erna Solberg sin regjering. De overkjører distriktene i sak etter sak og spiller på den skjeve maktbalansen mellom by og land.

Vi har sett det tydelig i 2016 og konfrontasjonene vil komme som perler på en snor i 2017. Man velger altså å ta hensyn til der man tror man har flest velgere fremfor hensyn til en konstruktiv samfunnsbygging. Et strategisk valg vil enkelte påstå, men dette er et angrep på selve storsamfunnet. Kompromisser, basert på gjensidig respekt mellom politiske klasser og samfunnsgrupper i by og land, er umistelige norske verdier som fører til en sosial og geografisk utjevning.

Regjeringen har et stort samfunnsansvar av å gå i front for å snakke opp norsk mat og om hvordan maten produseres i et vidstrakt land som Norge. Det gjør ikke dagens regjering.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

«Dersom skadepotensial i beiteprioriterte områder kan dokumenteres, og det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger for å avverge skade, så har regjeringen lovhjemmel for å tillate felling», sier statsminister Solberg i et intervju til VG. Skade, og potensiale for videre skade, er allerede dokumentert i form av bønder med nedlagte bruk i ulvesonen, fordi ingen turte å stå opp for dem. Hva mer av dokumentasjoner trenger statsministeren?

Dette er tomme ord når statsråder ikke tør å stå opp for noe. Selvfølgelig har sittende regjering kunnskap om sannheten, men velger heller en strategi der verst tenkelig scenario blir beskrevet for deretter å møtes på midten. Listhaug har benyttet denne strategien gang på gang i landbruket, Dale går i samme fotspor.

Dette begynner å bli slitsom taktikk fra dagens regjering. Men det som bør stå som røde flagg over hele distrikts-Norge er at vi har en landbruksminister som ikke står opp for næringa si. En minister som ikke sier at det Helgesen nå påstår om nei til felling av ulv vil være en katastrofe for store deler av Sør-Norge langt utover ulvesonen som er avhengig av utmarksbeite. Dagens regjering prioriterer ikke norsk matproduksjon.

Ekspertveldet må holdes i tømmene for å beholde kvalitetsstempel i det norske politiske system. Mangel på respekt fyrer opp konflikter og skaper frustrasjon og populisme.

Vi får håpe at en presset Helgesen får gehør fra sin egen regjering, og at andre partitopper snarest kommer med tydelige tilbakemeldinger om at statsråden snur. Landet bygges ikke ved å rive ned distriktene. Det er godt å ha en partileder som lytter til folk som har skoa på, det bør folk legge merke til i valgåret 2017.

Les også

 1. Kastet Helgesen til ulvene

  Ulvedramaet fortsatte bak lukkede dører på ulvetoppmøtet hos klimaminister Vidar Helgesen (H), hvor gruppelederne i…
 2. Mener klimaministeren har bommet på jussen i ulvesaken

  Klimaminister Vidar Helgesen (H) har ikke forstått loven riktig, ifølge 83 utmarkskommuner.
 3. Helgesen var klar: Avgjørelsen om å ikke skyte de 32 ulvene endres ikke

  Utålmodigheten blant forlikspartnerne er til å ta og føle på, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) etter…
 4. Flere hundre på ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget: – Vi er ført bak lyset

  «Ulv i naturen = dyremishandling», «560 døde sauer = stort skadepotensial» og «Bygdeliv er gull! Ulvevekst er tull!»
 5. Erna åpner for mulig ulvejakt

  Statsminister Erna Solberg sier nå at regjeringen vil gjøre en ny vurdering av ulvens skadepotensial, og at det kan åpne…
 6. Ulvevedtaket er en seier for demokratiet

  Jeg har vanskelig for å forstå engasjementet for å skyte flere ulv i norsk natur.
 7. VG mener: Ulven truer de blåblå

  For Regjeringen er det mer på spill enn noen titalls ulveliv. Det kan stå om Regjeringens eget.
 8. Ordførerprotest mot ulvevedtak

  118 av landets ordførere støtter Hedmark-ordførernes protestopprop mot klimaminister Vidar Helgesens (H) vedtak om…
 9. Ulvefrykten råder på Hedmark: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

  TRYSIL (VG) – Ulven sto rett utenfor den åpne fjøsdøren, og kikket inn på oksene våre. Jeg innrømmer at jeg er redd.
 10. Erna jakter på ulveløsning

  Statsminister Erna Solberg (H) har gått tungt inn i ulvestriden i et forsøk på å dempe de knallharde frontene som har…
 11. Ap: Kan åpne for mer ulvejakt

  Arbeiderpartiet mener at klimaminister Vidar Helgesen…
 12. Ulvedebatten handler om mer enn ulv: Varg i Vedum

  Regjeringens vedtak om en robust ulvestamme i Hedmark splitter ikke bare de blåblå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder