NEI, MEN JA: Partileder Siv Jensen i Frp ville ikke ha forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, men stemte feil. Landsmøtet i Frp vedtok lovforbud, noe som rammer jødiske nordmenn.
NEI, MEN JA: Partileder Siv Jensen i Frp ville ikke ha forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, men stemte feil. Landsmøtet i Frp vedtok lovforbud, noe som rammer jødiske nordmenn. Foto: Krister Sørbø VG

Uklokt av Frp å ville forby omskjæring av guttebarn

MENINGER

Det er underlig at at Israel-vennlige Frp – som første norske parti – i helgen gikk inn for å forby omskjæring av guttebarn.

Publisert:

Det jødiske miljøet i Norge reagerer sterkt på Fremskrittspartiets landsmøtevedtak. Til Aftenposten uttaler lederen for det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, at det virker som at Frp ønsker å sende et signal om at jøder er uønsket i landet. «Det er ikke noe særlig signal å sende», sier han.

"Frps nye linje er en inngripen i religionsfriheten.

Vi er enig med Kohn i dette. Som representant for en religion som har vært, og fortsatt er, under et særlig press i Europa, oppleves et slikt vedtak – fattet av et regjeringsparti i posisjon – som svært ubehagelig. Vi kan derfor forstå hans sorg over den uforstand som preget debatten og det beklagelige landsmøtevedtaket.

Jan Simonsen: «Simpelt angrep på norske jøder»

Samtidig tror vi på ingen måte at Frp virkelig ønsker å fordrive jøder fra riket ved å hindre dem i å praktisere et sentralt ritual i deres religion. Forbudet var slett ikke villet fra partiledelsens side. Tvert imot forsøkte de seg på et kompromiss for å hindre at partiet skulle gå inn for lovforbud.

Det er imidlertid landsmøtet som vedtar partiets politikk, og hvis Frp får bestemme blir det like fullt umulig for jødiske nordmenn å praktisere religionens ritualer på lovlig vis i Norge. Frps nye linje er en inngripen i religionsfriheten. Vi er overrasket over at Frp-landsmøtet ikke evner å se prinsipielle og vidtrekkende konsekvenser av egne vedtak.

VG mener: «Enda vanskeligere å være jøde i Norge»

Et argument mot omskjæring i offentlig regi er at helsevesenet har mer enn nok med å redde liv og helbrede sykdom. Omskjæring av friske guttebarn faller utenfor det mandatet. Men et offentlig helsevesen har forebyggende oppgaver. Et tilbud som forhindrer at barn utsettes for skade på grunn av ukyndighet, er innenfor dette. Alternativet er at foreldre tyr til andre metoder for å få utført et inngrep som mange anser som et religiøst påbud.

Det er ingen grunn til at samfunnet skal oppfordre til omskjæring. Helseminister Bent Høie (H) har tidligere poengtert at inngrepet, som gjøres av religiøse og ikke medisinske årsaker, må kostes av dem som velger å gjennomføre det. I så fall kan det knyttes opp mot en egenandel som avspeiler dette.

Norge må selvfølgelig kunne forby religiøse tradisjoner som uomtvistelig innebærer overgrep mot barn. Det er likevel stor forskjell på de alvorlige formene for kvinnelig omskjæring, der hensikten er å frata jenter seksualitet og frihet, kontra omskjæring av gutter, som er et mindre og helt annerledes inngrep.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Her kan du lese mer om