KRISE: Fastlegeordningen presses stadig nærmere stupet. Uten at noe skjer, skriver lege Miert Lindboe. Foto: PRIVAT

Debatt

En styrt kollaps

Hvorfor redder ikke Bent Høie fastlegeordningen? Hvorfor kjemper han ikke for en ordning som er der for både Jørgen Hattemaker og for kong Salomo?

MIERT SKJOLDBORG LINDBOE, fastlege og lokalpolitiker (Ap)

«Høyres mål er et helt annerledes samfunn,» skrev Erna Solberg i 2008. Sitatet er hentet fra et lengre avsnitt hvor hun snakker om at Høyre vil bort fra det offentlige og politikerstyrte. Hun vil bort fra det hun kaller ensrettede løsninger bare fordi det er de økonomisk mest effektive eller gir en faggruppe eller fagtenkning monopol på sannheten. Med andre ord, om det er vitenskapelig belegg for at den er best og den koster minst, skal vi fortsatt lage noe annet. 

Ingen andre steder er resultatet av denne visjonen mer tydelig enn i fastlegeordningen. En offentlig og politikerstyrt ordning, som også er hoveddelen av vårt helsevesen. Nesten alle pasientkonsultasjonene gjøres der, og det for under ti prosent av det totale helsebudsjett.

For denne lille delen av helsebudsjettet lager man den mest populære ordningen det offentlige har å by på. En økonomisk suksesshistorie og med et akademisk kvalitetsstempel som blir beundret langt utenfor våre landegrenser. Men nå står fastlegeordningen på kanten av stupet. Det er ikke tilfeldig.

les også

Helseministerens nye klær

I flere år har det blitt ropt høyt om at fastlegeordningen er i krise. VG har over flere år gjort en formidabel jobb med å dokumentere hvor ille det står til i det ganske land. Stortinget har krevet, og har fått, en evaluering. Legeforeningen har kartlagt. Men fastlegeordningen presses stadig nærmere stupet. Uten at noe skjer.

Fastlegen har mange funksjoner. Noen funksjoner er for den individuelle pasient og andre er på vegne av hele samfunnet. Ordningens kanskje viktigste funksjon for samfunnet er å være en portvokter som skal sørge for at sykehuset ikke blir overlesset med dem som ikke trenger å være der. På sykehuset skal det være tid til de akutte og kompliserte tilfellene. Da må noen sortere og behandle de mindre kompliserte tilfellene. Det gjør fastlegen.

For den individuelle pasienten er gullet en kompetent lege som kjenner pasienten og pasientens historie. En lege som holder oversikten over familierelasjoner, sykehusinnleggelser og som hjelper med hverdagssykdommene. En lege som følger deg gjennom livets faser.

les også

Helsepolitikerne vil redde fastlegeordningen

Om fastlegeordningen kollapser er det ikke bare et problem for den enkelte pasient, det er et samfunnsproblem. Sykehusavdelingene vil fylles opp av hverdagslige lidelser og pasienter som er dårlig utredet. Sykehusene har allerede i dag et kapasitetsproblem. Uten fastlegen vil dette føre til en snarlig kollaps av hele helsevesenet slik som vi kjenner det.  

Så hvorfor redder ikke Høie denne ordningen? Hvorfor kjemper han ikke for fastlegeordningen som er der for både Jørgen Hattemaker og kong Salomo?

Det kan ikke være av noen annen grunn enn det Erna Solberg sier. Høyres mål er et helt annerledes samfunn, altså et privat helsevesen. En dårlig idé. Dette er nemlig et system kun for kong Salomo. For man ser at mange pasienter i USA tar halv dose av medisinen sin. Ikke fordi de er fornuftige, men fordi de ikke har råd til å kjøpe alle tablettene legen foreskrev.  Eller pasienter som går konkurs etter en blindtarmoperasjon. Det er selvfølgelig mange flotte historier fra helsevesenet i USA og, men det er fra de rike og de få.

Selv er jeg fastlege, og det er ikke noe synd på meg. Får Høie det slik som han jobber for, så blir det mindre jobb og mer i inntekt for meg. Pasienten og samfunnet derimot, de mister en trygghet og et gode vi nå tar for gitt.

Vi kommer da til et samfunn der den sterkestes rett gjelder. Ikke et samfunn som passer på deg. Et samfunn med spisse albuer og hvor lommeboken rår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder