SPORSKIFTE: Venstre mener at nye Viken bør overta ansvaret for hele kollektivtilbudet i regionen og at Ruter kan drifte rutesystemet.

SPORSKIFTE: Venstre mener at nye Viken bør overta ansvaret for hele kollektivtilbudet i regionen og at Ruter kan drifte rutesystemet. Foto: Frode Hansen

Leder

Ruter for Vy

Ansvaret for å organisere togtilbudet i Norges mest folkerike region bør overtas av Ruter, mener Venstres førstekandidat til nye Viken fylkeskommune, Solveig Schytz.

Hun er ifølge Aftenposten lite fornøyd med hvordan buss for tog i sommer ble håndtert av Vy, tidligere NSB, og resten av jernbanen. Hele rutesystemet for kollektivtrafikken i området må sees under ett og overføres til Ruter, som eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, foreslår Venstre.

Kravet støttes av fylkesordførerne i Akershus, Anette Solli (H), Østfold, Ole Haabeth (Ap) og Buskerud, Roger Ryberg (Ap), samt av byrådsleder Raymond Johansen (Ap), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

les også

Bompenger er ikke noe miljøtiltak

Det er samferdselsdepartementet, altså staten, som i dag har dette ansvaret. Statssekretær Anders B. Werp (H) sier til Aftenposten at han synes forslaget lyder som en god idé, i teorien, men at han likevel er skeptisk. Overfor avisen påpeker han at deres egen stortingsmelding «På rett spor – reform av jernbanesektoren» antyder at en slik overføring av ansvaret til regionale myndigheter kan gi flere kjøpere av togtjenester enn leverandører. Det kan medføre risiko for lavere kapasitetsutnyttelse når rutetilbudet ikke planlegges samlet, ifølge Werp.

Vi tror tvert imot at Ruter kan bli den koordinatoren som togtilbudet i denne regionen mangler. I dag foregår mer enn 70 prosent av alle togreiser i Norge internt i Oslo og Akershus. Tar man med hele Viken vil andelen med tog være enda større. Frem mot 2040 forventes den å fordoble seg.

les også

Bygde dobbeltspor til 5 milliarder, men pendlertogene møtes aldri der

Regjeringens eget ekspertutvalg for regionreformen har også anbefalt at nye Viken fylkeskommune overtar styringen av kollektivtrafikken. For å komponere et helhetlig tilbud for denne store regionen må kollektivtrafikken også omfatte tog. Dette gir mulighet til å sette sammen større pakker hvor strekninger og linjer lettere kan samkjøres. Ved å unngå dobbeltkjøring av buss/bane og tog, som i dag, kan tilbudet utvides, både i omfang og med flere avganger.

les også

Kan ikke garantere nye tog til Østfoldbanen

Neste år skal lokal- og Intercitytog rundt Oslo ut på anbud. Før disse strekningene konkurranseutsettes bør myndighetene ha avklart det regionale ansvarsspørsmålet. Ruter har i stor grad lykkes med å samordne kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og har i motsetning til Vy oppnådd en vekst i antallet reisende opp mot 80 prosent.

Vi tror det tverrpolitisk støttede forslaget fra Venstre er et konstruktivt bidrag til å få opp farten i kollektivtrafikken og effektivisere tilbudet, ikke minst.

* * *

VG presiserer: I dagens leder i papiravisen står det i første setning at «VYgruppen AS, tidligere kjent som NSB, bør gi fra seg ansvaret for å organisere togtilbudet i Norges mest folkerike region». Her har vi feilaktig tillagt VY et ansvar de ikke har. Som det står i tredje avsnitt er det Samferdselsdepartementet (Jernbanedirektoratet) som i dag har dette ansvaret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder