BLE SYK: Rolness hund Rosa.

Debatt

Farlige fordommer mot gatehunder

Etter snart et år med importforbud har EFTA varslet at forbudet strider mot EU-retten. Dette har fått Torill Moseng i Den norske veterinærforening til å gå ut mot det hun kaller "farlig omsorg for gatehunder", med henvisning til det tragiske dødsfallet etter rabiessmitte på Filippinene. 

JENNY ROLNESS, Dyrenes Rett

Stengte grenser kan ikke beskytte nordmenn mot smitte i utlandet, det kan bare god nok opplysning og vaksinering. Ellers bør Moseng være mer redelig med fakta når hun går ut mot det som hun feilaktig omtaler som gatehunder.
Definisjonen på gatehund er ifølge Verdens helseorganisasjon: "Enhver hund som ikke er under direkte kontroll av et menneske, og som ikke forhindres fra å streife." Hunder som står på hjelpesenter, som er under kontroll, er ID-merket og registrert i et nasjonalt register, er ikke gatehunder.

les også

Farlig omsorg for gatehunder

Moseng trekker frem eksotiske sykdommer som er kommet med importhunder, uten å nevne at de enten ikke smitter i det hele tatt eller ikke smitter i vårt klima - og de rammer like gjerne hunder med stamtavle og hunder på reise med sine eiere.

Hun fremstiller lave blodverdier (titer) som tegn på manglende rabiesvaksine. En undersøkelse på svenske rabiesvaksinerte hunder viste at 8,1 prosent hadde for lav titer. Titeren påvirkes av hundens størrelse, alder, type vaksine og tid mellom vaksine og testing.

les også

Grace ble bitt av hund i Afrika - ber nordmenn være føre var

Hun refererer stadig en veterinærundersøkelse som viser at 92,1 prosent av norske veterinærer ønsker et importforbud, men nevner ikke at bare 196 av 535 inviterte veterinærer deltok i undersøkelsen.
Mattilsynet og veterinærforeningen bør være ærlige om at ingen hunder har kommet med dødelig smitte, ingen mennesker er blitt syke og lav titer er ikke ensbetydende med manglende rabiesvaksine, men er helt normalt for en viss andel hunder.
Når fordommer fører til at hunder nektes adgang til enkelte dyreklinikker, har det gått for langt. Min hund ble nektet hjelp av en vakthavende veterinær da hun fikk prolaps og lammelse i ryggen og senere døde. Hun hadde 5 friske år bak seg i Norge, men i veterinærens øyne var hun en "gatehund" som ikke var verdt noe som helst. 

les også

Smittevern er alvor

Moseng og Mattilsynet rammer uskyldige dyr og deres eiere hardt, men det verste er at de skaper hets, frykt og fordommer mot en sårbar gruppe på feil grunnlag. Dette handler ikke om importforbud eller ikke, det handler om at den informasjonen som fagpersoner går ut med må være sannferdig.   

Det er ikke behov for å stenge hjertene og grensene for dyr i nød. Steng heller valpefabrikkene og oppdrettene som forsyner samfunnet med dyr til bruk og kast. Det er på dette området og gjennom kastreringskampanjer ressursene bør settes inn, i stedet for å henge ut de mest nødstilte hundene som også er av de mest oppfulgte og kontrollerte. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder