Bilistene må betale - men det må utredes om det finnes andre måter å gjøre det på Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder

Edruelig veibygging

Bompengeopprøret har utløst panikk på Stortinget. Konsensusens tid er forbi. Nå løper politikerne rundt som hodeløse høns og lanserer forslag.

Diskusjonen går høyt om hvordan vi skal finansiere veier og kollektivtrafikk. Det ser ut til å være et bredt politisk flertall for å utrede veiprising, men Frp har satt foten ned. Det bør de ikke få anledning til. Bilistene må også i fremtiden belage seg på å betale for veibygging.

Utømmelig pengebinge

Den perfekte finansieringsmodellen finnes neppe, men dagens bompengesystem må fornyes og forbedres. I dag er det verken bærekraftig eller rettferdig. Ikke minst ser vi det rundt de store byene.

les også

Bompenge-panikken

En positiv effekt av bompengeopprøret er at vi nå får en edruelig gjennomgang av hvilke veier og prosjekter som skal bygges. Bompengene har i mange år vært fungert som en utømmelig pengebinge. Når det ikke lenger er en direkte sammenheng mellom de som betaler og det man bruker penger på, er det lett å miste hodet.

Kostnadskutt

Det er et naturlig ønske å få et hvert prosjekt så bra som overhodet mulig. Likevel må man spørre seg om ikke noe er «godt nok». Nye ekspressykkelveier og arkitekttegnede t-banestasjoner trekkes ofte frem som eksempel på gigantomani.

Nå kappes politikerne om å peke på svakhetene ved dagens bompenger. Senterpartiets Marit Arnstad er bekymret for pengesløsing og grandiose prosjekter. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt brev til byene og bedt om kostnadskutt i prosjektene. SV-leder Audun Lysbakken vil droppe veier for 450 milliarder kroner. Fergefri E39 på Vestlandet, ny E6 ut av Trondheim og ny E18 ut av Oslo står på SVs kuttliste, sammen med en nedskalering av nesten samtlige 4-felts motorveier.

les også

Smittsomt bompengeopprør

«Snike i køen»

Det er på sin plass med en grundig vurdering av de ulike prosjektene. Norge vil fortsatt trenge nye veier, men også her må man vurdere kostnad opp mot nytteeffekt. Bompenger har også vært en måte å «snike i køen», å bygge veier som ellers ikke ville blitt prioritert på statsbudsjettet. Det har vært lett å glemme at bompenger ikke er en evigvarende seddelpresse. Noen må faktisk betale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder