Leder

Fred på prøve

Av VG Leder

PÅ VAKT: Afghansk politi står vakt ved en kontrollpost i Kabul. Foto: OMAR SOBHANI / X02487

Denne uken pågår en viktig øvelse i Afghanistan. Klarer de stridende partene å redusere voldsbruken og bli enige om å starte fredsforhandlinger i neste måned?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hvis alt går etter planen, noe det sjelden gjør i Afghanistan, kan Taliban og regjeringen i Kabul møtes til forhandlinger 10. mars. Et mulig møtested er Norge. Et lite skritt mot fred er tatt, men veien videre er krevende og farefull.

En måned etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 talte president George W. Bush til nasjonen på TV: -Verden er gått sammen om å utkjempe en ny og annerledes krig, den første og vi håper den siste i det 21. århundre. Det kan ta en dag, det kan ta en måned, det kan ta ett år etter to, men vi skal seire, sa Bush.

les også

Pompeo: USA planlegger å undertegne avtale med Taliban 29. februar

Krigen i Afghanistan og den globale kampen mot terrorisme var i gang. Det varte ikke i en dag eller et par år. Den pågår fortsatt, snart 20 år senere. Osama bin Laden og hans terrornettverk al Qaida hadde operert fra baser i Afghanistan. Taliban, som da regjerte landet, nektet å utlevere bin Laden. I oktober 2001 startet USA å bombe mot mål i Afghanistan, måneden etter var bakkekrigen i gang. NATO ble raskt involvert og på det meste deltok 130 000 allierte soldater. Norge har bidratt, både militært og sivilt.

Etter lange forhandlinger mellom representanter for USA og Taliban i Qatar ble partene enige om å innlede en uke uten offensive operasjoner. Lørdag skal partene avtale veien videre. Planen er at Taliban og den afghanske regjeringen skal forhandle om en fredsavtale.

les også

Stoltenberg til VG: NATO trekker ut soldater fra Afghanistan om Taliban minsker volden

Skal USA og allierte hente hjem styrker må samtidig Taliban forplikte seg til å hindre at landet igjen blir tilholdssted for internasjonale terrorbevegelser, som IS og al Qaida. En stor frykt er at viktige fremskritt som er blitt gjort, som kvinners rettigheter og utdanning for alle, vil gå tapt. Det er særdeles viktig at de som er involvert i prosessen gjør alt for å forsvare disse rettighetene.

President Donald Trump ønsker å bli historisk ved å avslutte Amerikas lengste krig. I et amerikansk valgår kan det fremstå som hans største utenrikspolitiske bedrift. Men mye kan gå galt. På et kritisk tidspunkt har intern splittelse etter et omstridt presidentvalg svekket sentralmyndighetene i Kabul. Indre og ytre aktører kan se seg tjent med å ødelegge prosessen. En skjør våpenstillstand kan bli brutt. 

Det er på høy tid å søke en politisk løsning. Alle diplomatiske forsøk på å skape fred i Afghanistan må ønskes velkommen. Selv når det innebærer høy risiko.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder