Demonstrasjon foran Stortinget i Oslo mot det norske barnevernet og deres inngripen i en spesifikk sak. Foreldrene var opprinnelig fra Romania. FOTO: TROND SOLBERG, VG

De vet at i Norge stjeler vi barn

Barnevernets rykte utenfor Norge ble veldig klart for meg en kveld på byen i Praha. Og det er alt annet enn godt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

AUDHILD SKOGLUND, forfatter og skribent, bosatt i Praha
Det var utenfor en bar i Praha sentrum jeg støtte på fire tsjekkere en sen aftentime. Vi kom i prat, og jeg ble raskt spurt hvor jeg kom fra.

– Norge, svarte jeg, uten å tenke stort over det. Norge pleier å være et sted de fleste kjenner lite til og ikke har sterke meninger om.

Det mumles først litt mellom de andre, så kommer det:

– Det er dere som stjeler barn.

– Stjeler barn?

– Ja, det er dere som har barnevernet. Dere stjeler barn fra foreldrene.

Barnevernkritikk

Det har kommet mye kritikk mot barnevernet de siste årene. En del av kritikken har vært god og saklig, en del ikke fullt så god. Samtidig bør enhver institusjon med så stor makt i livene til mennesker, jevnlig gås etter i sømmene. Akkurat det skal jeg la ligge her. Det som opptar meg, er den formen kritikken har fått i utlandet, og hvordan vi kan forstå den. For det har vært protester og aksjoner i mange land mot det norske barnevernet.
Les også: Flere hundre demonstrerte mot barnevernet

Tsjekkia er ett av disse landene. Bakgrunnen ligger i tre konkrete saker fra de siste årene hvor tsjekkiske foreldre bosatt i Norge har blitt fratatt barn av barnevernet. Det har ført til rabalder, med stadige presseoppslag. Og om disse sakene har dødd hen i norske medier, har de ikke gjort det i tsjekkisk presse.

Barnevernskritikken har også nådd helt opp til det politiske og diplomatiske planet. Ja, president Miloš Zeman gikk for et par år siden så langt som til å sammenligne barnevernet med et nazi-program.

Ulykkelig mor

Går vi til tsjekkiske medier, er fremstillingen nokså lik fra sak til sak: Den desperate og ulykkelige moren står i sentrum, figurerer med bilde og navn og intervjues. Om man bruker eksperter som kommenterer i tillegg, sier disse at barna alltid bør være sammen med foreldrene, og da først og fremst moren. Norske kommentatorer som brukes i sakene – og det er noen av dem – er gjerne en brokete gjeng av antibarnevernaktivister av det ikke akkurat moderate slaget.

Etter å ha snakket med norske venner og tsjekkere har jeg kommet frem til en del forestillinger som går igjen: Barnevernet stjeler barn; fosterforeldre står i kø for å adoptere, så det trengs stadig flere unger for å fylle etterspørselen i «markedet»; barnevernet er en form for kommunisme hvor staten trenger inn i uskyldige folks private liv; barnevernet kidnapper barn fra utlandet til Norge, også visstnok for å fylle adopsjonsbehovet; barna har det alltid best hos foreldrene, bare der kan de bli elsket og ivaretatt.

Barnevernet stjeler barn; fosterforeldre står i kø for å adoptere, så det trengs stadig flere unger for å fylle etterspørselen i «markedet»; barnevernet er en form for kommunisme hvor staten trenger inn i uskyldige folks private liv

Det høres ekstremt ut, men graver man litt dypere, finner man at holdningene grunner i helt ulike syn på barn, familie og stat.

Konservative holdninger

Tsjekkia er et land med dypt konservative holdninger til barn og familie. Det er lov med fysisk avstraffelse av barn, og de fleste foreldre slår også barna sine i oppdragelsen. Det i seg selv gjør at hva man regner som mishandling, ikke nødvendigvis er det samme som i Norge. Barn har rett og slett ikke det samme kravet til kroppslig autonomi som i Norge.
Les også: Pastor: Foreldre vet best

Jeg tviler ikke på at kulturforståelse kan hjelpe i barnevernets møte med utenlandske foreldre. Men vi skal også være klar over at Tsjekkia rager skyhøyt over Norge på statistikken for barn som dør som en følge av mishandling, og over barn som ender opp med å måtte behandles på sykehus etter å ha blitt utsatt for vold, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Kjønn

Dernest – Tsjekkia har et dypt konservativt kjønnsrollemønster.

Når tsjekkiske mødre står frem og blir støttet av eksperter i at mor alltid er det beste for barnet, må vi være klar over at tsjekkiske kvinner ikke er forventet å være politikere, «karrierekvinner» eller likestilte med menn. De er forventet å ta seg av barna sine, en rolle tsjekkiske fedre har liten befatning med.

Foreldre kan ta utforeldrepermisjon til barna er tre år gamle, men det er nesten bare kvinner som tar ut permisjon. Det er også nesten umulig å få tilgang på barnehageplass for små barn, og det forventes at kvinner er hjemme.

Barn er altså mors ansvar, noe som gjør morsrollen til en symbolsak.

Synet på mødre har jeg også støtt på når jeg har snakket med tsjekkere. Det hevdes at mor er glad i barna sine på en helt annen måte enn far eller noen andre kan være. Parallelt med dette går argumentet om at kvinner har et eget gen for kjærlighet til barn, og mangler et tilsvarende for å ønske seg en karrière. Dermed blir det vanskelig å se for seg at en kvinne kan være en dårlig mor.
Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommunismen

Sist, men ikke minst – barnevernet ses som en form for kommunisme, et system der staten er allestedsnærværende og underkuende og griper inn i privatlivet til folk. Dette synet bunner i historiske erfaringer. Om det er noe tsjekkere hater dypt og inderlig, er det statlig innblanding.

Jeg er overbevist om at norske myndigheter kan kommunisere bedre overfor utlandet i barnevernssaker. Men samtidig mener jeg vi i Norge har et sunt fokus på barnas beste som kan være vanskelig å forstå i land med konservative familieverdier.
På mange måter oppleves Tsjekkia som å skru holdningen tilbake til hva den var i Norge for flere tiår siden. Derfor er jeg slett ikke overbevist om at det er barnevernet som er problemet, eller at omdømmeproblemet i utlandet er det som burde bekymre oss mest. Kanskje burde kritikken heller rettes andre veien – mot land som burde skjerpe seg på både barneverns- og likestillingsfronten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder