– Er samfunnet helt blindt for hvor man finner de mest sønderknuste ofrene for overgrep, spør Sturla Haugsgjerd (bildet) og medforfatterne Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes.

Debatt

Overgrep, traumer og omsorgssvikt

Det er ikke kun rusproblemer man forebygger gjennom å forhindre seksuelle overgrep, men også psykiske problemer som posttraumatiske stresslidelser, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser og selvskading.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

STURLA HAUGSGJERD, Foreningen Tryggere Ruspolitikk
ARILD KNUTSEN, Foreningen for Human Narkotikapolitikk
THOMAS KJØSNES, Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Når vi nå står i en situasjon der seksualforbrytelser mot barn øker kraftig, politiet varsler at de ikke har økonomi til å bekjempe disse og kriminalomsorgen kuttes, da er det på sin plass å minne både politiet og våre politikere om at barn som er utsatt for alvorlige traumer i barndommen har opptil 46 ganger høyere risiko for å ende opp som sprøytenarkomane.

Det som går igjen i historiene til vanskeligstilte stoffbrukere er overgrep, traumer og omsorgssvikt, og ikke som vi har blitt fortalt; at de hadde det moro med å røyke hasj med venner. Det er et problem at myndighetene ikke er villige til å innrømme at hundretusener av nordmenn har brukt illegale rusmidler uten noen gang å være i nærheten av å pådra seg alvorlige problemer, fordi helt andre faktorer skaper denne risikoen.

les også

Ap-varslere: Medietrykket ble en ekstrabelastning

Det er ikke kun rusproblemer man forebygger gjennom å forhindre seksuelle overgrep, men også psykiske problemer som posttraumatiske stresslidelser, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser og selvskading. Mange overgrepsutsatte sliter med å knytte bånd, til og med til egne barn, og fører problemer videre til neste generasjon. Enkelte overgrepsofre blir selv overgripere. Vi trenger å komme ut av disse onde sirklene.

Selv om vi vet at overgrep mot barn gir ekstremt høy risiko for senere psykiske problemer og rusproblemer, fortsetter politiet å gi næring til myten om at rusproblemer skyldes for mye uoppdaget moro i ungdomstiden. De store ressursene som brukes på blind jakt på all bruk og salg av ulovlige rusmidler, såkalt «forebygging», er uten dokumentert effekt og fører samtidig til nedprioritering av nettopp seksuelle overgrep.

Det er en katastrofal feilprioritering, eller som Johs. Andenæs kalte det: «Århundrets feilinvestering i straff». De ressursene som sløses bort på å bekjempe uproblematisk eksperimentering med rusmidler kan frigjøres og brukes til å oppklare overgreps- voldtekts- og trakasseringssaker. Her snakker vi reell forebygging, men fordi en rekke politidistrikter har gjennomsnittlig lav oppklaringsprosent og tidkrevende oppgaver, så prioriteres narkotikasaker. De oppklares lett og prioriteres derfor høyt.

les også

Varslersakene i Høyre: Har fått inn 21 varsler fordelt på 12 personer

Regjeringen har lovet en reform av ruslovgivningen for å hjelpe de som har problemer, fremfor å straffe, og i alle lag av samfunnet har man løftet fram historiene rundt #metoo, men det skjer for lite for seint. Er samfunnet helt blindt for hvor man finner de mest sønderknuste ofrene for overgrep?

Mange stoffavhengige hadde trengt all vår hjelp og støtte etter å ha overlevd grufulle overgrep, men blir i stedet møtt med avvisning, fordømmelse og straff, fra uvitende og selvrettferdige mennesker som kun ser dem som kriminelle. Overgrepsofre blir gitt skylden for en «smitteeffekt»; at andre også pådrar seg rusproblemer. Denne hakkingen på våre aller vanskeligst stilte minner om oppførselen til høns i en hønsegård, som av instinkt hakker ihjel de allerede sårede. Politiet går ofte i spissen for denne systematiske statsstyrte mobbingen.

Vår oppfordring til politikerne er å snarest slutte å legge stein til byrden for overgrepsofre gjennom en lovgivning som legitimerer intoleranse. Bruk heller ressursene på å forhindre vold og overgrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder