INNVANDRING: Justis- og innvandringsminister svarer Aps Masud Gharahkhani. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Flere tomme ord fra Arbeiderpartiet

Nå har Arbeiderpartiet innsett at det er store problemer med innvandring og integrering i Norge. Det er for sent med tomme ord og løfter nå. Norge trenger en restriktiv politikk.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

SYLVI LISTHAUG, justis-, innvandrings- og beredskapsminister (Frp)

I en kronikk mandag 29. januar skriver innvandringspolitisk talsmann i Ap, Masud Gharahkhani at innvandrere må akseptere de norske verdiene, og at «Bor du i Norge må du bli en del av det»:

Da jeg allerede for to år siden sa at i Norge må den enkelte innvandrer tilpasse deg, og at særkrav som å nekte å servere svinekjøtt eller alkohol ikke kan aksepteres ble det møtt av et samlet hylekor fra venstresiden. Senest noen få måneder siden, i valgkampen, trakk Arbeiderpartiet frem det de kalte for den «fæle retorikken» som «skaper avstand mellom oss og dem». Nå forsøker Ap desperat en helomvending.

les også

Les Ap-kronikken: Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling

Det all denne retorikken, som Ap kaller det, handler om er at vi må bevare det norske velferdssamfunnet for fremtiden. Jeg vil at mine barn og barnebarn skal ha de samme mulighetene, og at de skal vokse opp i et samfunn som er tuftet på de samme verdiene. Ytringsfrihet, likestilling og retten til å styre eget liv er grunnleggende verdier for landet vårt.

Skal vi bevare bærekraften i det norske velferdssamfunnet er vi avhengig av at flere innvandrere kommer i arbeid. Skal vi lykkes med det er vi nødt til å bremse innvandringen. Når Ap snakker om at de har sørget for en «begrenset og streng» innvandring til Norge siden den såkalte innvandringsstoppen til Norge på 70-tallet er dette ren løgn. Se tallene selv.

Siden 1990 har det innvandret over 310 000 fra ikke-vestlige land, og innvandringen har skutt fart siden begynnelsen av 2000. Bare siden 2012 har Norge gitt opphold til over 80 000 flyktninger eller personer som har familieinnvandret til en flyktning. Dette er med Arbeiderpartiets såkalt «begrensede» innvandring. Ifølge SSBs prognoser vil det i 2060 være omtrent 1,3 mill. ikke-vestlige innvandrere i Norge.

les også

Aftonbladet: 76 kriminelle nettverk i Sveriges tre største byer

På tross av stor tilstrømming av innvandrere til Norge, statistikk som viser at vi sliter med ungdomskriminaliteten spesielt i innvandrertette bydeler i Oslo og at det lenge har vært bevist at bare halvparten av flyktninger kommer i arbeid, har Ap stemt nei i Stortinget til en rekke innstramninger som ville bremset innvandringen.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en restriktiv innvandringspolitikk i regjering. Hvis Ap mener noe med det, må de støtte oss i reelle innstramninger. Alle må kunne forsørge de man skal hente gjennom familieinnvandring. Vi må sette en stopper for flerkoneri og misbruk av familiegjenforeningsordningen. Statsborgerskap skal ikke deles ut automatisk. Det må stilles krav til å bli ordentlig integrert i Norge før du får bli statsborger. Og de som ikke lenger har krav på beskyttelse skal sendes hjem.

Denne saken handler om Norges fremtid og hvilke verdier landet vårt skal være tuftet på. Det er altfor alvorlig til at Ap nok en gang skal slippe unna med tomme ord.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder