Kommentar

Godt rustet mot falske nyheter

Nordiske land er langt mer motstandsdyktige mot forsøk på russisk desinformasjon og påvirkning enn andre vestlige demokratier.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det står å lese i en ny rapport fra det amerikanske senatet, utarbeidet for demokratenes mindretallsfraksjon. Ikke overraskende er rapporten svært kritisk til president Donald Trump. Den beskriver en alvorlig trussel mot vestlige demokratier, men er også et partsinnlegg i amerikansk debatt.

-Aldri tidligere i amerikansk historie har en så klar trussel mot den nasjonale sikkerhet blitt så tydelig ignorert av USAs president, heter det i senator Benjamin L. Cardins forord i rapporten.

Rapport: Slik prøver Russland å undergrave vestlige demokratier

I den 200 sider lange rapporten er de nordiske land viet ett kapittel. Konklusjonen er at USA bør samarbeide nærmere med Norge og våre naboland. Amerikanerne har mye å lære av erfaringene fra de nordiske land, heter det.

Hvorfor skal USA se til Norden? Blant annet fordi nordiske borgere har stor tillit til myndighetene og til hverandre. Det bidrar til å gjøre oss ganske immune mot forsøk på russisk desinformasjon og påvirkning. Rapporten beskriver et eksepsjonelt godt nordisk utdanningssystem som oppmuntrer til kritisk tenkning. Stor digital kompetanse gjør det enklere å skille mellom troverdige og upålitelige kilder. Det er uavhengige medier, undersøkende journalistikk - og falske nyheter blir avslørt. Desinformasjon fungerer dårlig mot en velutdannet befolkning.

Rapporten hevder folk i Finland, Norge, Sverige og Danmark er mer kritiske til Russland enn i innbyggerne andre EU-land. De har ikke fått med seg at Norge ikke er medlem av EU. Kremls tradisjonelle propaganda-operasjoner hatt svært liten suksess i nordiske land, heter det. I stedet er nett-troll blitt Russlands viktigste metode for å spre desinformasjon i Norden. De retter i hovedsak sine angrep mot enkeltpersoner.

Ekstern lenke:Senatsrapporten:

Høy tillit til demokratiske institusjoner er utvilsomt en styrke for Norge og våre naboland. Likeså er det viktig at de økonomiske forskjellene ikke er for store og at alle har tilgang til god utdanning. Men det er ikke gitt at tilliten vil bestå i en tid med såkalte alternative fakta, populisme og forsøk på å sette grupper opp mot hverandre. Frihet, demokrati og menneskerettigheter er ikke vunnet en gang for alle.

I flere tiår så det ut som disse verdiene var i fremvekst på alle kontinenter. Gamle diktaturer falt og nye demokratier vokste frem, bak Jernteppet, på den iberiske halvøy og videre til Latin-Amerika og afrikanske land. De siste årene har denne gode utviklingen blitt reversert. Europa har fått regjeringssjefer som fremmer det “illiberale demokrati”, som i Ungarn. Autoritære stormakter er på offensiven. Det blir færre land i verden som kan kalles demokratiske.

Den sterke manns tale

-Vi ser hva som skjer når USA trekker seg tilbake. Det finnes ikke noe vakuum i internasjonal politikk. Hvis USA forlater rommet, går andre makter umiddelbart inn. I Syria er det Russland og Iran. I handelspolitikk er det Kina, sier Tysklands sosialdemokratiske utenriksminister Sigmar Gabriel i et intervju med Der Spiegel.

Gabriel sier det er fare for at en autoritær politisk stil får større gjennomslag i vestlige land. De har begynt å vinne innflytelse på innsiden i EU. Det skaper splittelse. De første sprekkene viser seg allerede. Han mener Moskva, Beijing og Washington har en ting felles: De verdsetter ikke EU.

Bannon kalte Russland-møte «forrædersk» – Trump: – Han har mistet forstanden

I senatsrapporten omtales en russisk kampanje for å svekke organisasjoner som EU og NATO fra innsiden. De vil undergrave oppslutningen om sanksjoner mot Russland, som ble innført etter annekteringen av Kreml og innblandingen i Øst-Ukraina. Desinformasjonen kan brukes for å forsterke sosiale spenninger i vestlige land.

Demokrater i Senatet anklager Trump for å ignorere slike trusler. Siste gang Trump tok opp den angivelige russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget med Vladimir Putin, svarte den russiske presidenten at det ikke hadde funnet sted. Trump sa at han trodde Putin mente det han sa, og at Putin ble fornærmet over at det ble tatt opp.

I senatsrapporten fremholdes det at Putins regime i flere år har drevet “et uopphørlig angrep” for å undergrave demokratiet og rettsstaten i Europa og USA. Det vises til at Kreml anvender et stort arsenal som inkluderer alt fra militær invasjon til cyberangrep, desinformasjon og støtte til ytterliggående politiske grupper. Demokratene mener at hvis USA ikke snarest forholder seg til denne kompliserte og økende trusselen vil det styrke Russlands vilje og evne til å gjennomføre slike operasjoner.

Det blir viktig å styrke motstandskraften mot ytre krefter som forsøker å undergrave vestlige samfunn og samarbeidet mellom demokratiske land. Norge er godt rustet. Men vi kan aldri ta frihet og demokrati som en selvfølge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder