KRITISK: Runar Myrnes Balto. Foto: Marie Louise Somby

Debatt

Gruvesaken i Kvalsund: – Regjeringen kan ennå unngå den største tabben siden Altasaken

Regjeringen er i ferd med å begå en enorm urfolks- og miljøpolitisk tabbe. Det er bare å gjøre seg kjent med navnet: Nussir kalles gruvesaken som har så katastrofale konsekvenser for miljø, fiskeri, reindrift og samiske rettigheter at den av flere regnes som den største same- og miljøpolitiske saken siden Altasaken.

RUNAR MYRNES BALTO, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Konsekvensene er så katastrofale og omfattende at prosjektet blir ansett som hinsides all fornuft i mange miljøer, både i fagmiljøer og i miljøbevegelsen og urfolksbevegelsen internasjonalt.

Derfor er det svært oppsiktsvekkende at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nå har gitt grønt lys til prosjektet. Trøsten for regjeringa, og spesielt for miljøpartiene i regjeringssamarbeidet, er at det enda ikke er for sent å snu. Spesielt Venstre med miljøminister Ola Elvestuen bør merke seg denne muligheten, og spørre seg om de har råd til å la være å si stopp i denne saken. 

les også

«Stjernekamp»-vinneren vil lenke seg fast mot gruvedrift: – Overgrep mot samisk kultur

At det å fylle en nasjonal laksefjord med gruveslam er kritisk for både miljøet, sjøfiskerne og lakseelva er tydelig, og for et miljøparti burde det være en selvfølge å stå på barrikadene i en slik sak. Venstre får sjansen når klagebehandlingen kommer til Kongen i statsråd om få uker. Her kan Venstre vise seg som det miljøpartiet de vil være og bidra til å stoppe den katastrofale tabben. 

Fra et samisk perspektiv anses saken som et stort overgrep mot samiske rettigheter, og spesielt mot reindrifta. Nussir i seg selv er en sak som det samiske samfunnet har vært opprørt over i årevis allerede, fordi man ødelegger for sjøsamisk fiske og fordi konsekvensen vil være så stor for reindriftsfamiliene i området at flere familier kan bli presset ut av næringa. 

les også

– Jeg skjønner at de demonstrerer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande

At dette kommer på toppen av en lang rekke svært problematiske saker der staten står i direkte konflikt med reindrifta gjør at konflikten tilspisser seg ytterligere mellom samiske miljøer og staten Norge. De siste månedene har disse konfliktene begynt å bryte lydmuren i nasjonale medier, og folk aner konturene av at Norge har et generelt problem med undertrykking av dette som utelukkende er en urfolksnæring. 

Vind-industriprosjekter raserer reinbeiter og staten nektet før jul å høre lytte da FN ba Norge om å utsette utbyggingen av vindmøller på Fosen til de har vurdert om saken bryter menneskerettighetene. Reindriftsloven er utdatert og har ingen legitimitet i reindrifta, og forslag til endringer i loven gir ingen tegn til bedring. Endringer i sameloven for å lovfeste samenes rett å konsultere med staten, som Regjeringen foreslo, har også Stortingsflertallet nå i januar avvist å behandle.

les også

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund

Mange har nok også lest om Jovsset Ante Sara som risikerer tvangsslakt om han ikke reduserer flokken sin til et nivå man ikke kan leve av. Den samme Jovsset Ante Sara vil også bli direkte berørt av Nussir, som kommer til å blokkere flyttveien for hans reinflokk når de skal til sommerbeite på Kvaløya utenfor Hammerfest. 

Nussir er dråpen på vektskåla for reindrifta. For samebevegelsen vil det være helt umulig å akseptere at staten herjer med reindrifta på denne måten. På område etter område blir reindriftsamene drevet fra skanse til skanse. Naturen blir rasert av høyspentledninger, hyttefelter, veier, utvidelse av byer, vindindustri, vannkraftverk, togbaner og nå kobbergruver til et nivå der det knapt er brukbare beiteområder igjen.  

les også

«Stjernekamp»-vinneren vil lenke seg fast mot gruvedrift: – Overgrep mot samisk kultur

Med dagens utbyggingstempo og manglende respekt for reindriftas rettigheter, kan man spørre seg om det vil eksistere reindrift i det hele tatt i fremtiden. Smertegrensen er nådd og Nussir anses for mange som en test på om reindriftas rettigheter har noen som helst verdi i Norge. 

Nussir representerer en så tydelig nektelse av samers rett til å drive egen kultur at gruva under ingen omstendigheter kan få klarsignal. Hvis Regjeringen nå gjennomfører det vedtaket som Næringsministeren har lagt opp til, så sier man i praksis til gruveselskaper at man ikke respekterer urfolks menneskerettigheter i Norge, og at hit er det bare å komme og bore.

Regjeringen må ta til fornuft, før den begår den største miljø- og samepolitiske tabben siden Altasaken. Alternativet er en katastrofe for både miljøet og det samiske samfunnet. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder