Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Mobilforbud i skolen

MENINGER

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt totalforbud mot bruk av mobiltelefoner i grunnskolen. Norge bør gjøre det samme, mener tre av fire nordmenn.

leder
Publisert:

Skoleelever i Frankrike har fra før hatt forbud mot mobilbruk i klasserommet. I tillegg har den enkelte rektor kunnet utvide forbudet til også å gjelde skolens område. Nå synes et flertall av befolkningen i Norge å mene at det franske eksempel er til etterfølgelse. Ifølge en spørreundersøkelse i regi av avisen Klassekampen mener 74 prosent av befolkningen at barn og unge bør ha en mobilfri skoledag.

Vettug mobilbruk gjør hverdagen enklere for de fleste. Vi tror likevel en begrensning av mobilbruk blant elever i skoletiden har noe for seg. Både pedagogiske og sosiale argumenter taler for. Som Mathilde Tybring Gjedde, en av Høyres fire medlemmer i Stortingets utdanningskomité, påpeker overfor Klassekampen: «Ingen lærer kan konkurrere med Facebook, det må vi bare anerkjenne.»

Hun mener mye tyder på at mobilen i dag først og fremst distraherer og ødelegger konsentrasjonen til elevene, og uttrykker støtte til at skoler og kommuner innfører mye strengere regler for mobilbruk. Tybring Gjedde er likevel skeptisk til et nasjonalt forbud.

Dette er et syn vi deler. Det kan finnes lokale hensyn som tilsier at et sentralt initiert forbud er uhensiktsmessig, eller vanskelig å håndheve om det skulle foreligg godt begrunnede unntak. Skoleeier, altså kommunene, og skoleledelsen er best egnet til å avgjøre hvilke begrensninger som skal gjelde.

Flere skoler i Norge har allerede innført mobilforbud i skoletiden. I noen tilfeller fordi mobiltelefonen er blitt brukt til mobbing og utfrysing av enkeltelever. I andre fordi mobilbruk har passivisert elevene i friminuttene. I stedet for å sosialisere med hverandre og drive med aktiviteter, har barna sittet hver for seg og stirret stivt inn i en skjerm. Mange elever angir at de opplever forbudet som en lettelse, et pusterom fra prestasjon- og presentasjonsjaget på sosiale medier

Et forbud kan praktiseres på forskjellig vis. Enten ved at elevene fysisk leverer inn mobilen ved skolestart, at den låses ned av den enkelte, eller at det knesettes tydelig at telefonen skal ligge i sekken til skoledagen er over, og at brudd på denne regelen medfører konsekvent reaksjon. Som for eksempel inndragelse et fastsatt antall dager.

Uansett må elevenes mobilbruk være noe som også deres foresatte følger med på. For at skolen skal kunne praktisere begrensninger, må foreldrene bidra til å sette grenser og gi barna en grunnleggende forståelse for hvorfor det er viktig at et forbud blir håndhevet.

Her kan du lese mer om