UØNSKET: Ulvevenner vil boikotte norske saueprodusenter. De vil heller ha ulv enn sau i naturen. Foto: Espen Braata

Leder

Bondehat

Ulvetilhengere går i strupen på landbruksnæringen og oppfordrer til boikott av norsk sau- og lammekjøtt i butikkene. Aksjonen er like symptomatisk som den er problematisk, og bør legges død med det samme.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var NRK som fredag fortalte om forbrukerboikotten, som interessant nok møter forståelse hos Miljøpartiet De Grønne. Vi vil tro det er en oppfordring som vil bli lagt merke til av småbrukere, sauebønder og andre som prøver å livnære seg av dyrehold i distrikts-Norge.

les også

Ulvetid

Fredag kom også tall fra Statens naturoppsyn, der det går frem at det så langt i år er drept færre sauer av rovdyr sammenlignet med fjoråret. I 2017 ble det ifølge Miljødirektoratet utbetalt erstatning for tap av 18 126 sau og lam til fredet rovvilt. Det er på nivå med året før.

les også

Nei, det stemmer ikke at staten betaler 32.000 ganger så mye for en sau tatt av ulv, som bonden ville fått fra slakteriet

Nedgangen har flere forklaringen, men den er også sammenfallende med at det er tatt ut mer ulv i vinter. En lisensjakt som for øvrig ble innklaget for domstolene som grunnlovsstridig. I vår slo imidlertid Oslo tingrett fast at vedtakene om lisensjakt som ble fattet av Klima- og miljødepartementet i desember ikke brøt hverken Grunnloven, naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen om truede arter.

les også

Ulvedebatten handler om mer enn ulv: Varg i Vedum

Boikotten av norskprodusert sauekjøtt er konkret rettet mot bønder og småbrukere som forsøker å få til et utkomme der de bor. Det er en villet og målrettet aksjon fra de som står bak og deres forståelsesfulle støttespillere i MDG.

Å ramme lovlydige matprodusenter i bygde-Norge økonomisk fordi man er uenige med regjeringens politikk og statens rovdyrforvaltning, er å rette baker for smed.

les også

Ulveuforliket

Dessverre er boikotten også et talende uttrykk for det polariserte debattklima som råder i rovdyrdebatten, og det fravær av virkelighetsforståelse som finnes i enkelte leire på begge sider. Full utryddelse av rovvilt er like uforsvarlig som det er å avstå fra noen form for regulering.

les også

Koselig med ulv

Vi mener at Norge skal ha et naturmangfold der store rovdyr som ulv og bjørn har sin rettmessige plass. Nettopp derfor må bestanden beskattes, slik også andre viltstammer reguleres.

Faktisk.no: «Ingen blodig rovdyrsommer»

Dette er det bred politisk og folkelig enighet om, og betyr altså ikke at vi mener at all ulv skal skytes, slik det gjerne blir oppfattet av rovdyrtilhengere med svak evne til å lese innenat.

les også

VG mener: Ulvebestanden må reguleres

Samtidig mener vi at sauehold er en bærekraftig næring som bidrar til god ressursutnyttelse i hele landet. Beitende sau er dessuten viktig for vårt vedlikehold av kulturlandskapet.

Norsk rovdyrpolitikk fastsettes av Stortinget. Det er riktig adresse for ulvevenner som vil påvirke beslutningene. Boikott av norske landbruksvarer uttrykker bare simpelt bondehat.

MDG presiserer at dette ikke er partiets offisielle politikk. Det var en av partiets tillitsvalgte, MDG-politikeren Øyvind Solum, som også er leder for Rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold, som uttrykte forståelse for forslaget i NRKs innslag om forbrukerboikott.

Les også

 1. «Hvis Norge hadde vært eksempel for andre land, ville verdens tigrer, løver, jaguarer, pumaer og mange andre rovdyr vært slaktet ned.»

  Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Skog, kaller ulven for en innvandret «pøbelulv» i VG 14.
 2. La ulven leve!

  Stortingsflertallet har talt: Ulven skal drepes og aller helst utryddes, folkeviljen skal overkjøres og internasjonale…
 3. 13 nye ulvekull i vinter

  13 ulvekull er registrert født i Norge i vinterens registreringssesong. Dermed er bestandsmålet for ulv nådd i 2017.
 4. Ulven splitter Venstre

  VERDAL (VG) Valgåret 2017: Det står om sjølråderetten.
 5. Ulvevedtaket er en seier for demokratiet

  Jeg har vanskelig for å forstå engasjementet for å skyte flere ulv i norsk natur.
 6. VG mener: Ny beskatning av ulveflokken kan løse ulvefloken

  Forslaget til ulvekompromiss forarger. Det er et godt tegn
 7. Miljøeliten overkjører folket

  Klima- og miljøministerens nyinnførte krav om «gentesting» av ulv viser at folkeviljen og demokratiske vedtak…
  Pluss content
 8. Statsråd provoserer med ulvepynt på bryllupskaken

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) får krass kritikk fra sauebønder og Senterpartiet for å ha satt et ulvepar til…
 9. Rovviltnemndene åpner for lisensjakt på flere ulver

  Flertallet i rovviltnemndene åpnet tirsdag for å ta ut tre ulverevirer i ulvesonen på Østlandet, i tillegg til tolv dyr…
 10. Ulveskadene i Nord-Østerdalen øker

  Ytterligere 23 sauer er tatt av ulv i Nord-Østerdalen. Dermed er over 150 sauer bekreftet døde etter ulveangrep i…
 11. Kjære ulveforkjemper!

  La meg svare på noen av kommentarene dine.
 12. Frp-landsmøtet: Skyt mer ulv!

  GARDERMOEN (VG) Et samlet Frp-landsmøte mener det må skytes adskillig mer ulv i månedene fremover.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder