Leder

Varsel fra NAV

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over ett år gammel

ETTERLYSER KLARE SIGNALER: Det er viktig å ta NAV-direktør Sigrun Vågengs advarsler på alvor. Foto: Trond Solberg / VG

NAV-direktør Sigrun Vågeng er bekymret og etterlyser klare signaler fra de folkevalgte om hvordan velferdsoppgavene skal finansieres fremover. Det er opp til politikerne å fortelle hva som skal overleve, hva vi skal legge bort og hva vi eventuelt må veksle noe inn i fremtiden, sa hun til NRK torsdag morgen. Det er ikke vanskelig å dele NAV-direktørens bekymring. For noen uker siden presenterte Statistisk Sentralbyrå nye prognoser som viste at vi kan passere 6. millioner innbyggere om 22. år. Allerede om 15 år kan vi være flere eldre enn barn og unge. Levealderen øker med over sju år for menn og seks år for kvinner fram mot 2060, mens nettoinnvandringen i følge SSBs hovedalternativ vil ligge på mellom 17.000 og 20.000.

les også

Hauglie slår alarm: Halvparten på sosialhjelp er innvandrere

Det er også en rekke ukjente faktorer i dette regnestykket. Oljeprisen er alltid usikker. Den raske teknologiske utviklingen kan få store konsekvenser for arbeidsmarkedet, og ikke bare i lavtlønnsyrkene. De hardere kravene til rask kompetansehevning vil kunne lage større klasseskiller mellom de som henger med i arbeidsmarkedet og de som faller utenfor.

les også

Flere må i arbeid

Noen av disse utfordringene vil kunne møtes ved å stadig modernisere NAV, gjøre systemet fleksibelt og omstillingsdyktig, utvikle tjenester som i større grad er bygget på automatisering og selvbetjening. Men det er ikke mulig å bare automatisere eller effektivisere seg ut av problemet. Etter som levealderen øker må det settes inn flere incitamenter til å bli lenger i arbeidslivet. Og noe av det viktigste arbeidet må gjøres med integrering. Alt viser at det særlig er innvandrerungdom med lite utdanning som faller ut av arbeidslivet og som risikerer å ende opp som sosialklienter i ung alder. Og at barn av sosialklienter har større risiko for å selv å bli avhengig av sosialhjelp. Om ikke denne onde sirkelen brytes, er det vanskelig å se hvordan man kan opprettholde de mest grunnleggende velferdstilbudene om helse, utdanning og pensjon for nordmenn i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder