NY SKATT: Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, leder utvalget som antagelig vil foreslå store skatteendringer.
NY SKATT: Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, leder utvalget som antagelig vil foreslå store skatteendringer. Foto:Heiko Junge,NTB scanpix

Skatteflukt

leder
Publisert:
MENINGER

Det Internasjonale pengefondet (IMF) publiserte denne uken en rapport som drøfter effektene av den globale skattekonkurransen (ekstern lenke). IMF viser at skatt på selskapsoverskudd internasjonalt i 1980 typisk var mellom 40 og 45 prosent, nå er den på full fart ned mot 20 prosent.

Land reduserer selskapsskatten for å tiltrekke seg nytt næringsliv og investeringer. Andre land må svare og reduserer sin sats.

Etter hvert som globaliseringen har skutt fart, har de multinasjonale selskapene gjennom avanserte operasjoner flyttet overskuddet til land der skatten er svært lav eller null. Flere kilder hevder for eksempel at Google betaler om lag 2 prosent skatt.

Fallende skatt på selskapsoverskudd betyr isolert sett at kapitaleierne kan legge beslag på en større andel av den økonomiske veksten.

Næringslivet må betale skatt. Norge bør være pådrivere av et internasjonalt samarbeid om særlig å motarbeide muligheten for flytting av overskudd til skatteparadiser. EU-systemet og OECD er aktuelle organisasjoner å fremme arbeidet i.

Men også for Norges del er selskapsskatten et aktuelt tema. Skattesatsen ble redusert fra 28 til 27 prosent i fjor. Scheel-utvalget skal legge frem sine anbefalinger til høsten. Utvalgets mandat er utvidet fra kun å drøfte selskapsskatt, til også å dekke personbeskatningen. Svenskenes utvalg som nettopp avga innstilling, anbefaler et system som i praksis gir en skattesats på 16,5 prosent.

Det er på langt nær bare selve skattesatsen på overskudd i et land som gjør landet attraktivt. Ulike fradragsregler for å fastsette overskuddet kan være vel så viktige. I tillegg vil et effektivt og lite byråkrati, konkurransedyktig nivå på andre skatter som for eksempel arbeidsgiveravgift, en godt utdannet befolkning med høy produktivitet, godt utbygget infrastruktur og høy grad av tillit mellom aktørene, være argumenter for internasjonale selskaper som vurderer å etablere virksomhet i et land. Vi må ikke se oss blind på selskapsskatten.

Likevel, den norske selskapsskatten på 27 prosent overlever neppe. Og da må antagelig også satsen reduseres for lønnstagere. En aktuell løsning kan være å dekke noe av inntektsbortfallet med økt arbeidsgiveravgift og beskatning av fast eiendom. Det blir uansett en svært interessant skattedebatt denne høsten.