Kommentar

Siste året med skattesnoking?

Skattelister har vært offentlige siden 1863. Neste år kan det være slutt.

  • Tom Staavi
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I diskusjonen om åpenhet knyttet til skattetall støter man på to hensyn som står mot hverandre: individets legitime rett til å beskytte sitt privatliv mot storsamfunnets behov for innsyn og legitimering av skattesystemet.

KOMMENTATOR: Tom Staavi kommenterer offentlige skattelister. Foto: Sara Johannesen


Idéen bak åpne skattelister er at så lenge den enkelte borger kan finne ut at alle andre også bidrar med en passelig skjerv til felleskassa, forholder man seg lojalt og bidrar til spleiselaget selv. Åpne skattelister er dessuten viktig for å avdekke usunne maktforhold og en forutsetning for at pressen, blant andre, kan utføre samfunnsoppdraget.

Motstanden mot skattelister kommer fra mange hold. Lavinntektsgruppene føler offentligheten ubehagelig fordi vi ofte setter likhetstegn mellom inntekt og evner.

Høyinntektsgruppene frykter at omverden skal oppleve at ens rikdom ikke er fortjent. Det å samle sentral informasjon som inntekts- og formuesforhold, navn, alder og bosted, letter jobben for kriminelle. Og sist, tallene er tidvis lite egnet til å fortelle om hva man egentlig tjener.

Motstanden mot offentlige skattelister nådde et toppunkt da mange aktører, særlig pressen, gjorde skattelistene til ren underholdning. Man tilbød rangeringer av alle typer helt ned til veien du bodde i og automatisk oppdatering av sosiale medier med inntektstall.

Det måtte strammes inn. For å finne skattetall i år, må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider. Det gir deg mulighet til å søke anonymt på 500 personer pr mnd. Pressen får utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. Hele eller deler av skattelisten kan ikke legges ut på nettet, men man kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere topplister. Dette ivaretar både individet og storsamfunnet på en tilfredsstillende måte.

Høyre-Frp regjeringen har varslet ytterligere innstramning. Den ønsker både å sørge for at ikke uvedkommende gis tilgang til personsensitiv informasjon, og at den enkelte skal få vite hvem som har sjekket din ligning. Det første er det vanskelig å skjønne hva betyr, det andre betyr et farvel til skattelister. Uten anonymitet, vil nær ingen sjekke skattelister og pressen settes sjakk matt.

Dette er opplagt en farlig vei å gå. Ingen er tjent med et samfunn der det legges fullstendig lokk på informasjon om både eliten og meningmanns bidrag til felleskassa. Lovmaker må finne en løsning som tilfredsstiller både individets og samfunnet legitime krav.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder