KRITISK: – Fremtidige personer som meg må nemlig bære belastningen av at en ekstremt marginal gruppe av personer som deler samme bakgrunn begår kriminalitet. Er det dette Justisministeren betrakter som rettferdig? Spør Maha Kamram.

Debatt

La oss prate om ikke-vestlig innvandring og kriminalitet, Helgheim

FRP ønsker å opplyse befolkningen om at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i nesten all kriminalitetsstatistikk. Årsaken til dette er at det skal være mer legitimt å redusere innvandringen fra ikke-vestlige land. Er det sånn å forstå at ikke-vestlige innvandrere bærer med seg en slags kriminalitetsparasitt fordi de er født utenfor vestlige land?

MAHA KAMRAM, Ikke-vestlig innvandrer

Åpenbart ikke. Så hvorfor har FRP dette pressende behovet om å kategorisere personer?

Formålet er å legitimere streng innvandringspolitikk. Det gir mening at de da gjør noe som er forskningsetisk uforsvarlig og etterspør statistikk som skal samsvare med deres egne holdninger.

FRP etterspør stadig vekk en kunnskapsbasert debatt om innvandring og integrering. Ironien er først og fremst at det å bestille konkret statistikk som setter andre i et bevisst dårlig lys er forutinntatt og en dårlig strategi for en kunnskapsbasert forståelse av innvandringsproblematikken.

For det andre at er det ikke kunnskapsbasert å påstå at kuren på en utenlandsk kriminalitets-parasitt er å ekskludere, fremfor å behandle, alle som potensielt kan være preget av dette .

les også

Reagerer på Frps innvandringsfokus på Facebook: – Roper alltid ulv, ulv, så raskt det går dårlig

Helgheim konkluderer med at statistikken er viktig fordi ikke har tilstrekkelig oversikt over hva innvandring koster. Da lurer jeg på om han kan komme med et estimat på hva han tenker medmenneskelighet og mangfold egentlig skal koste? 

Det virker om dårlig forståelse av mennesker generelt at Helgheim mener at den innsnevrede muligheten for å få et pass skal være en gulrot for innvandrere eller asylsøker med kriminelle intensjoner, når det kommer til å ikke oppføre seg kriminelt.

De vestlige kostnadene, samlet i kroner og lidelser, er tydeligvis store som følge av ikke-vestlige innvandrere. Dette vil Helgheim at vi skal snakke om. Løsningen som presenteres er at vi rett og slett ikke kan ha flere ikke-vestlige innvandrere i Norge.

Sånne som meg, som er en andregenerasjonsinnvandrer med ikke-vestlig bakgrunn. Fremtidige personer som meg må nemlig bære belastningen av at en ekstremt marginal gruppe av personer som deler samme bakgrunn begår kriminalitet. Er det dette Justisministeren betrakter som rettferdig?

les også

Norge – et samfunn der alle får bestemme!

Hvis vi skal se bort ifra at det å betrakte ikke-vestlige innvandrere på den måten vitner om et nasjonalistisk og rasistisk menneskeperspektiv, kan vi i det minste være enig om at man ikke begår ulovlige handlinger fordi man er født på feil side av ekvator.

Den type statistikk skaper en falsk virkelighet av hva som er utfordringene med dagens integreringspraksis, med en håpløs løsning jeg faktisk er enig med Helgheim om at vi må å prate om. For hvis poenget er at kortsiktige slutninger skal tas av den type statistikk, er det klart at det ikke er informasjon FRP er egnet til å sitte på alene og uutfordret.

Vi ser f.eks. at menn er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. Skal vi som følge av det kun prioritere kvinnelige innvandrere? Selvfølgelig ikke.

Det er på tide å forstå at den kriminalitetsforebyggende innsatsen i integreringen ikke involverer eksklusjon. Det er samtidig viktig at Helgheim & Co i FRP gjør seg bevisst på dette, slik at vi kan ha en kunnskapsrik debatt om innvandringens totale konsekvenser. For med bestillingen av sin selekterte statistikk baserer innvandringens totale konsekvenser seg kun på alt som går galt, og det er jo ikke en ærlig sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder