ØKT BARNETRYGD: – Men pengene vil ikke nå frem til dem som trenger det aller mest, Ropstad, skriver SV-lederen. Foto: Terje Pedersen

Debatt

KrFs hule omsorg for de fattige

Kjell Ingolf Ropstad og KrF skryter av sin innsats for å hjelpe folk ut av fattigdom. Han har visst glemt at han sitter i regjering med høyresiden. 

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

At KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker å tegne et bilde av at KrF bidrar mye til å hjelpe fattige barnefamilier er forståelig. Det er bra at KrF har fått økt barnetrygden. Det var viktig. Men pengene vil ikke nå frem til dem som trenger det aller mest.

Årsaken er at i de fleste kommuner i Norge vil man regne økningen i barnetrygden som inntekt. Det betyr at de familiene som trenger sosialhjelp ikke vil se noe til barnetrygden. Det er riktig at den veiledende satsen for sosialhjelp øker med samme beløp, men satsene er kun veiledende og kommunene trenger ikke følge den.

Det betyr at KrF velsigner at kommunene kan fortsette å ta barnetrygden fra familiene med dårligst råd. Det er her Ropstads nestekjærlighet for barn som lever i fattigdom blir hul. 

les også

Ropstad svarer Lysbakken: – KrF tar ansvar

Løsningen på dette er å nekte kommunene å regne barnetrygden som en del av inntekten når kommunen skal beregne sosialhjelp. SV har foreslått å endre loven, men det stemte KrF imot. 

Men når ikke regjeringen og KrF vil ta den lette veien til målet, så får kommunene ordne opp lokalt. SVs gode resultat i kommunevalget har sikret oss gjennomslag for å holde barnetrygden utenfor inntektsberegning i 19 nye kommuner, og det forhandles stadig flere steder. I disse kommunene vil nå 8073 barn i fattige familier motta en betydelig sum penger hver måned. Det er en treffsikker måte å hjelpe disse familiene ut av fattigdom på. 

Ropstad vil også ha oss til å tro at kuttet i 60 000 kroner i arbeidsavklaringspenger for unge mennesker, ikke er et kutt. Forklaringen er at pengene skal komme de unge til gode, fordi de skal brukes til tettere oppfølging. Dette gjelder ungdom som er til avklaring for om de er for syke til å jobbe eller om de kan gjøre noe arbeid eller studere, og ingen er imot tettere oppfølging av disse. Men at regjeringen og Ropstad sender regningen til disse unge selv, er på grensen til absurd.  

les også

Usosiale kutt er Ropstads ansvar

Ifølge Ropstad er dette kun en oppfølging av anbefalingene til sysselsetningsutvalget. I beste fall er det en sannhet med store modifikasjoner. En av de klareste anbefalingene til utvalget var nemlig å gi NAV flere ressurser (NOU 2019: 7 s. 11). Regjeringen har gjort det stikk motsatte.  Gjennom sine ostehøvelkutt i velferden har de kuttet på 58 millioner, som ifølge NAV-ansatte selv vil føre til dårligere oppfølging. 

Ikke bare SV mener dette er feil. FO peker på at grepet er «hårreisende», mens Unge Funksjonshemmede beskriver det som «katastrofalt». Slike usosiale kutt venter jeg fra Høyre. Men det er skuffende at Høyre nå har fått KrF med på laget. 

Det virker som Erna Solberg yter stor innflytelse på KrF, for det er ikke bare i synet på NAV at Høyre har fått KrF som heiagjeng på sidelinjen. Når Ropstad trekker frem at den «største trusselen» mot norske arbeidsplasser og vår velferd ikke er klimakrisen og de økende ulikhetene, men derimot «SVs næringslivsfiendtlige politikk», lyder det som et ekko fra Høyre. 

Det blir ikke sant av den grunn. Det er en myte at det er høyresiden som «kan» næringspolitikk. Men vår næringspolitikk handler ikke om å gi skattekutt til de få på toppen i næringslivet. Den handler om å styrke noe av det beste med Norge, som små lønnsforskjeller, trepartssamarbeid, høy produktivitet og kompetanse. 

Skal vi ruste oss for fremtidens utfordringer trenger vi en aktiv næringspolitikk for de mange, ikke en passiv eierpolitikk for de få.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder