Byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Foto: Trond Solberg

VG mener: Vold mot lærere er et demokratisk problem

Vold mot lærere er et demokratisk problem og må tas på dypeste alvor.

les også

Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Nærmere ti prosent av lærerne i Osloskolen ble utsatt for vold og/eller trusler i løpet av fjoråret. Det er en dobling av tilfeller i løpet av de tre siste årene,, viser en ny rapport fra Utdanningsetaten. Det er også en markant økning i antallet vold og trusler mot og mellom elever. I denne gruppen er de fleste tilfellene mellom gutter i alderen mellom seks og tolv år.

les også

Kraftig økning i voldstrusler mot lærere i Oslo-skolen

Skal man lete etter noen positivt i den grimme virkeligheten denne undersøkelsen avspeiler må det være at noe av økningen kan skyldes at det er mindre tabubelagt for lærere å snakke om at de er blitt utsatt for vold eller trusler. Da Børge Skånland, som er førsteamanuensis ved institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), publiserte resultater av dybdeintervjuer fra sin doktoravhandling om lærere som hadde opplevd trusler eller fysisk vold fra elever i 2016, fant han at mange oppfattet den fysiske krenkelsen de ble utsatt for som skamfull. «Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skolehverdagen. Da tilhører du lærerklubben», forklarte han til forskning.no den gang. «Bryter du med denne normen, opplever du avvisning i stedet for støtte. Synliggjør en lærer frykt, blir vedkommende sett på som inkompetent. Forteller du om det som er skjedd, blir du merket».

les også

Lærere tør ikke voldsanmeldte elever

Økende åpenhet rundt årsakene er derfor avgjørende. Ikke bare for å kartlegge omfanget, men for å komme problemet til livs. Det dreier seg ikke bare om det selvsagte kravet til trygghet på arbeidsplassen som alle lærere har rett på, men hele fundamentet for det norske utdanningssystemet. Det må derfor også være en kompromissløs vilje til åpenhet rundt hvordan disse situasjonene oppstår. Hvilke elever det gjelder. Og hva slags virkemidler man kan ta i bruk mot denne situasjonen, som til syvende og sist truer en av grunnpilarene i det norske demokratiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder