Kommentar

Den lille manns seier over systemet

Politikerne jaktet trygdesvindlere. Domstolene ga oss justismord. Forsvarerne hjalp ikke klientene. Media avdekket ingenting. Nå får NAV-erne likevel oppreisning.

Det verste en statsråd kan gjøre mot sin regjering, skjedde i fjor. Arbeidsminister Anniken Hauglie klarte å få et mistillitsforslag mot seg. I morgen må hun møte i høring om NAV-skandalen i Stortinget.

Der blir hun sammen med NAV-sjefen, flere tidligere arbeidsministere, den daværende riksadvokaten, Erna Solberg og mange flere, grillet av medlemmene i Kontrollkomiteen.

Det blir ikke behagelig for noen.

Siden NAV-skandalen ble kjent i oktober i fjor, har alle forsøkt å skylde på hverandre. Ikke uten grunn. Alle har gjort feil.

Per nå ser det ut som 78 personer kan være feilaktig dømt.

Den tøffeste straffen fikk en person som bodde i utlandet i fire og et halvt år med norske arbeidsavklaringspenger. Hen ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel og måtte tilbakebetale rundt en million kroner.

Men det viste seg altså å være fullt lovlig å ta med seg NAV-ytelser til Europa. Det verste den dømmende makt kan gjøre, skjedde. Det er snakk om en rekke justismord.

Det er ikke stort bedre for den fjerde statsmakt, mediene.

Den største skandalen i det offentlige Norge etter krigen, ble ikke avdekket. Myndighetene fortalte om den selv på en pressekonferanse.

Det overrasket byråkratene. I NAV gikk de og ventet på at saken skulle sprekke.

VG, som har som mål å være på vanlige folks parti, fikk ikke med seg noe som helst. Det gjorde heller ikke opposisjonen på Stortinget.

les også

Seks år med varsler – 78 uriktig dømt

Det er ikke mange som fortjener noen stor takk i denne saken.

Oppdragsbrevene og årsrapportene til NAV viser at både den rødgrønne og den blåblå regjeringen år etter satte år satte krav til NAV om å jage trygdesvindlere.

Hvert år skrøt NAV av måloppnåelse her. Men årsrapportene viser også saksbehandlingskøer i andre avdelinger. NAV slet særlig med ytelser til utlandet.

Grunnen til at «NAVerne» renvaskes og får millioner tilbake, er ikke at noen kom dem til unnsetning. Ingen av juristene som i dag virker skråsikre, sa noe. Heller ikke EU eller overvåkningsorganet ESA reagerte.

Det som skjedde var at noen få enkeltpersoner ikke ville godta NAVs avgjørelser. De anket. Hos domstolene kom de ingen vei. Heller ikke Høyesterett skjønte at noe var feil.

Men etter hvert begynte folk å vinne frem i Trygderetten.

Erkjennelsen satt langt inne. Også her gikk avgjørelsene lenge i begge retninger.

Og fortsatt er det mye vi ikke har klart å finne ut av. NAV vet rett og slett ikke om det har vært gjort feil også for andre ytelser. De vet heller ikke om feilen går helt tilbake til 1994. Blant juristene er det ikke enighet om den nye forståelsen av regelverket er riktig.

Høringen i Stortinget vil neppe bringe så mye mer klarhet i det.

Det blir opp til et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg å finne ut. Resultatet er ventet først til sommeren. Det vil si, om man i juristmiljøet klarer å slutte å kjekle om hvem som skal sitte i utvalget.

Trygdeskandalen har gitt offentligheten et interessant innsyn vi vanligvis ikke får.

I kulissene har mange vært travelt opptatt med å feie for egen dør.

Rødt og SVs buldrende sinne på vegne av folk flest er småfrekk, alle den tid de er store EU-motstandere. Ap og Sps stillfarenhet er talende. De vet de har gjort feil selv.

Juristene knives om å kalle hverandre idioter i kamper som er vanskelige å forstå. Den elleville spliden mellom den norske regjeringsadvokaten Fredrik Sejersted og EFTA-domstolens avgåtte president Carl Baudenbacher har litt med ulikt syn på EU å gjøre. Og revir.

les også

Interne NAV-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år

I tillegg har vi kunnet lese side opp og ned med eposter, rapporter, brev og møtereferater offentliggjort av byråkratiet.

Derfor vet vi at på forsommeren 2019 var NAV så stresset over saken at det ble gitt en intern høringsfrist på 49 minutter. Det hastet sånn fordi presset fra en avdeling i NAV var så sterkt.

På ettersommeren samme år, var det ikke noe hast lenger. Da var det viktigste å få fakta rett.

Sendrektighet førte som kjent til justismord. Man får et inntrykk av at det ikke er brukerne man bekymrer seg for. Det verste er å bli avslørt. Eller få vanskelige spørsmål.

Siden NAV-saken ble kjent er det som om en usynlig avsats i norsk offentlighet er flyttet flere hakk ned. Nå prøver all slags lobbyister å selge inn sin sak som en ny NAV-skandale.

Man skimter materiale til politisk satire.

Forhåpentligvis får likevel alle som er feilaktig dømt full oppreisning. Og kanskje vil vi lære at Norge er en del av Europa og at det er EUs lov som gjelder. Kanskje flere setter seg inn i hva EU-loven sier.

Lærdommen er selvsagt at vi må unngå en ny NAV-skandale.

Eller at en ny NAV-skandale oppdages. Fremover tas nok alle pinligheter over telefon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder