MEDALJEREKORD: - Grunnlaget for årets OL-medaljer ligger hjemme i Norge – i de rundt 11 500 lokale idrettslagene som finnes over hele landet, skriver Trine Skei Grande. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Debatt

Sammen leker vi oss til gull

Pyeongchang 2018 har vært en to uker lang gullfest, men disse to ukene representerer mye mer enn 39 medaljer. Det er et direkte resultat av at vi i Norge har lagt til rette for lek, mangfold og en bredde i vår satsning – allerede i barneidretten.

Foto: Olguin, Brian Cliff

TRINE SKEI GRANDE, kulturminister.

Idretten, ikke minst barne- og ungdomsidretten, er med på å skape viktige fellesskap og er en svært viktig arena hvor flere barn og unge kan oppleve mestring og suksess. I tillegg er det en viktig arena for både læring, glede og ikke minst lagbygging.

I to uker har vi sett toppidrett på sitt beste – og mest norske. Vi har sett Bjørgen bli tidenes mestvinnende vinterolympier. Vi har sett Klæbo klyve og Krüger spurte. Vi har sett Svindal og Mowinkel, Lorentzen og Haga. Vi har fått oppleve store idrettsprestasjoner og heiet frem både nye og gamle helter. Når vi nå soler oss i glansen og nyter medaljefangsten, er det også nødvendig å reflektere over hva vi gjør riktig i Norge.

les også

Etter festen venter OL-oppvasken

Vår fremgangsmåte og vårt verdisett er tuftet på idrettsglede – lek og moro, muliggjort gjennom frivillig innsats og dugnadsånd. Barn og unge skal ha det gøy med idrett og aktivitet. Der ikke alle skal bli best, men få muligheten til å gjøre sitt beste.

Når vi hyller våre OL-vinnere og vårt OL-team, er det samtidig grunn til å hylle alle de mammaene, pappaene og andre ildsjeler som med glede, entusiasme og engasjement stiller opp, gir av sin tid og gjør en helt enestående frivillig innsats i barne- og ungdomsidretten. De legger ikke bare grunnlaget for morgendagens vinnere, men også for morgendagens fellesskap.

Rekordfangsten i Pyeongchang er beviset på at en sterk bredde ikke er en motsetning til å skape en god topp. De går hånd i hånd. Grunnlaget for årets OL-medaljer ligger hjemme i Norge – i de rundt 11 500 lokale idrettslagene som finnes over hele landet. Det er her ferdigheter utvikles, samhold oppstår og norsk idrett skapes. Det her man finner idrettsgleden i ung alder. Og det er her den samme gleden bevares og forsterkes i mange år gjennom lek, trening og utviklingsmuligheter lokalt, regionalt og etter hvert nasjonalt. Disse små og store lokalsamfunnene har vi sett representert bredt på medaljestatistikken i Sør-Korea, fra Aust Agder i sør til Troms i nord. Av en tropp på 109 var 43 utøvere med på å ta de 39 medaljene vi tok. Det skal vi være stolte av – og la oss bli inspirert av i vår egen hverdagsaktivitet.

les også

OLs herlige homo-bevegelse

I Norge tror vi på at idrettsgleden, mestring og leken legger grunnlaget for suksess. I barneidretten er det ikke resultater som skal være i fokus, det er mestring. Bakgrunnen for at idretten ikke har resultatlister for barn under 11 år, er å sikre større fokus på mestring og utvikling av ferdigheter fremfor resultatfokus, og sammenligning med andre barn. Dette for å oppmuntre barn til å lære seg nye ferdigheter, i stedet for å verdsette hvem som vant.

Idretten har og tar et ansvar for å få foreldre og trenere til å vektlegge mestring og læring for å skape mest mulig idrettsglede, som gjør at flere fortsetter lenger med fysisk aktivitet og idrett.

Dette er essensielt for oss i Norge og noe sensasjonelt internasjonalt. Under lekene i Pyeongchang kunne vi lese i The Wall Street Journal at: "The Norwegians believe having fun is more important than winning medals. That's why they've won the most medals in Pyeongchang."

les også

Fra en OL-utstøtt

Johannes Høsflot Klæbo er kanskje det beste eksempelet på at dette er "real news". Han viser hvordan lek kan skape prestasjoner og utvikling – ja, skape et eget klyv. Klæbo er et forbilde som vil inspirere mange unge skiløpere i tiden fremover. Når barn og unge går runde på runde rundt huset på ski og "er Klæbo" eller "Marit Bjørgen" viser det at gode forbilder er viktig og at idretten bidrar til å skape mennesker som er en del av det norske fellesskapet. Marit Bjørgen er muligens det fremste eksempelet på dette, hun viser at man kan være verdens beste og samtidig være en del av et lag. Hun viser hvordan inkludering og samhold ikke er et tillegg, men et fundament for å bli best.

OL-rusen som vi alle kjenner på nå skal vi ta med oss videre. Vi må hegne om de verdiene som gir oss idrettsprestasjoner, idrettsglede og forbilder. Det gir oss også et raust og inkluderende og aktivt samfunn. Vår fremgangsmåte er en suksessoppskrift som fungerer godt i hele vinter-Norge. Etter OL-suksessen kan vi slå fast at ikke bare våre OL-utøvere, men også vår idrettsmodell er vinnere. Det skal vi ta med oss videre til neste runde rundt huset, og til neste store mesterskap.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder