KOMPLEKST: – Ungdommer vil nok ikke få mer forståelse av hvordan man skal kontrollere vanskelige følelser ved å høre på Jan Bøhlers glad-rap, skriver kronikkforfatteren. Foto: Rasmussen, Espen

Debatt

Våre ledere må på skolebenken igjen

Når våre «ledere» klarer å forenkle et så kompleks problem som ungdomskriminalitet med KUN negativ kulturell innflytelse fra innvandrere, mener jeg at de må nesten sette seg på skolebenken igjen.

M. QASIM NABI, master i klinisk psykologi

M. Qasim Nabi. Foto: PRIVAT

De siste dagene har det bølget en debatt over hele Norge angående ungdomskriminalitet i Oslos mest innvandrertette områder som Vestli/Stovner og Holmlia. Dette har banet vei for mange løsninger. Blant annet mener stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) at flere innvandrere burde gifte seg med etnisk norske. Ap-politiker Jan Bøhler har prøvd å igangsette en positiv kultur blant ungdommene med glad-rap. Sylvi Listhaug (tidligere justisminister) omtalte denne utviklingen som «svenske tilstander» i sin 1.mai tale i Drammen.

Det veldig mange glemmer å nevne er fellesnevneren for områdene utsatt for ungdomskriminalitet sett fra et historisk perspektiv, og det er områdene i seg selv. Før familier med innvandrerbakgrunn bosatte seg på Oslos østkant, var fremdeles Oslos østkant utsatt for mer kriminalitet enn andre områder. Dette fenomenet er gjentagende i alle storbyer i hele verden, og det har ikke så mye å gjøre med kultur eller religion som det har å gjøre med sosioøkonomiskstatus.

les også

Amal Aden: – Ungdom trenger mer enn politi

Dette er ikke ungdommer med høyt utdannede foreldre. Det er ikke ungdommer med ambisjoner om å bli lege som går rundt til sent på kvelden fordi de ikke har noe bedre å gjøre. Det er ikke ungdommer fra ressurssterke familier som kaster steiner på politiet, og det er på tide at noen begynner å gi forslag for å bekjempe dette basert på kunnskap vi allerede besitter.

Vi kan se til eksempler fra USA, hvor de mest utsatte områdene for kriminalitet er assosiert med områder med flest afro-amerikanere. Hvor mange vil påstå at dette er på grunn av kulturen de tok med seg fra Afrika under slaveriet? Eller verre… at det er genetisk? Jeg håper ikke mange.

les også

VG MENER: Ikke tøm politiets verktøykasse

I psykologien lærer man at sannsynlighet for psykiske lidelser som depresjon og angst blir høyere om man kommer fra familier med lavt sosioøkonomiskstatus, det samme gjelder individers fysisk helse. Hjerte og karsykdommer er statistisk sett mye høyere blant individer fra lavere sosioøkonomiskstatus. Vi har også forskning som viser at ungdommer i gjengmiljøer liker seg der på grunn av følelsen tilhørighet til noe. Ungdommer som ofte har følt seg neglisjert blant familien, lærerne på skolen og samfunnet.

De siste ukers debatt gir en klar indikasjon på at mange av de politikerne som har forenklet denne situasjonen ved å skylde på kultur eller religion trenger en grunnleggende opplæring om mennesker og gruppeatferd.

Alle   har behov for sosial tilhørighet. For å bekjempe denne ukulturen trenger vi å jobbe med å videreformidle kunnskap, og ikke  tvang. Folk vil ikke nødvendigvis utdanne seg mer fordi vi stopper noen syrere fra og komme til Norge. Lønnsnivået til de nederst i systemet vil ikke få en signifikant økning fordi man nå gifter seg med etnisk norske, og ungdommer vil nok ikke få mer forståelse av hvordan man skal kontrollere vanskelige følelser ved å høre på Jan Bøhlers glad-rap.

les også

Jan Bøhler: De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

Denne situasjonen krever konkrete tiltak, med fagpersoner og individer som har jobbet med ungdom, profesjonelle med tilhørighet til områdene, og dette må komme fra et sted uten fordommer. Det er stor forskjell på å hjelpe noen fordi man føler seg tvunget, eller om man hjelper noen fordi man har troen på dem. Sistnevnte gir også motivasjon til mottakeren av hjelp for å yte sitt beste.

 Vi er i en uheldig situasjon, som jeg har stor tro på at vi kan komme oss ut av. Vi hadde en voldsbølge blant ungdom for noen år siden som gikk ned, og det er ikke noe som ikke tilsier at vi ikke kan komme oss over denne bølgen også. Men dette krever at vi ikke fremmedgjør de utsatte individene som innvandrere, muslimer eller noe annet. Vi må jobbe med dette fra et grunnleggende ståsted hvor vi bruker vår kunnskap fra fag som sosiologi og psykologi.

Vi trenger politikere som gjør grundig forskning før de uttaler seg om mennesker de representerer, og om det er for vanskelig, kan de alltid sette seg på skolebenken igjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder