SVARER: Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening (NTF).

Debatt

Tannlegeforeningen svarer: – Svært uheldig at portalen ikke fungerer

VG publiserte lørdag 2.mars en sak om priser hos norske tannleger basert på hvakostertannlegen.no. Faktasjekkerne hos faktisk.no har nå sett på bakgrunnen for saken og konkluderer med at prisportalen ikke er til å stole på.

CAMILLA HANSEN STEINUM, President i Den norske tannlegeforening (NTF)

Den norske tannlegeforening (NTF) støtter faktisk.no i at VGs sak ikke gjenspeiler virkeligheten fordi prisportalen ikke er godt nok oppdatert. NTF mener det er svært uheldig at portalen ikke fungerer tilfredsstillende, og vi har siden oppstarten arbeidet for at den skal holde høyere kvalitet og tilby oppdatert informasjon.

Vi vil presisere at tannlegene har et lovpålagt ansvar ifølge prisopplysningsforskriften for å legge inn sine oppdaterte priser hos hvakostertannlegen.no. Dette har NTF vært tydelig på og informert medlemmene om helt siden portalen ble opprettet. Vi forventer naturligvis at våre medlemmer følger de pålegg som følger av lov og forskrift.

les også

Innsikt: Du kan ikke stole på prisportalen for tannleger

Dessverre har ikke dagens løsning gode nok ordninger og rutiner for å sikre at portalen holder høy kvalitet, noe også Forbrukerrådet selv innrømmer overfor faktisk.no. Portalen er per i dag ikke egnet til å gi god prisinformasjon til forbrukerne. Fokuseringen på «billigst» tar oppmerksomheten bort fra de faglige, kvalitets- og pasientsikkerhetsmessige aspektene ved enhver tannbehandling.

Prisene som formidles i portalen, gjenspeiler ikke individuelle forskjeller pasienter imellom og kan ikke brukes som overslag for hva tannbehandlingen vil koste for den enkelte pasient. Til det kreves en konsultasjon hos tannlege med individuell undersøkelse og påfølgende diskusjon om behandlingsmuligheter og -alternativer. Det får man ikke ved å besøke hvakostertannlegen.no.

NTF har lagt ned mye arbeid i dialog med Forbrukerrådet som administrerer portalen, nettopp for å bidra til å forbedre den. På tross av flere forespørsler fra NTF har vi idet siste året ikke lykkes i å oppnå kontakt med Forbrukerrådet. Dette har vi også tatt opp med Helsedirektoratet. Vi har nå på ny tatt initiativ til et møte for å gi våre innspill om nødvendige forbedringer i portalen.

NTF håper på et samarbeid med Forbrukerrådet for å utvikle gode ordninger og rutiner som kan sikre at portalen blir det prissammenligningsverktøyet for pasientene som det er ment å være.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder