KRONIKKFORFATTER: Professor og overlege Anne Eskild. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

KRONIKKFORFATTER: Professor og overlege Anne Eskild. Foto: Øystein Horgmo, UiO. Foto: ,

Kan svangerskap planlegges?

Vi tar for gitt at planlagte svangerskap er grunnlaget for barnefamilien i vår tid. Men er det riktig?

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

ANNE ESKILD, professor, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus

Svangerskap kan planlegges, vil de fleste hevde. Men er det riktig? Kan en kvinne planlegge når hun skal bli gravid og få et barn? Kan hun, hvis hun vil, få et barn før 1. september det året hun fyller 30 år og har opparbeidet rett til foreldrepenger?

I Norge er det årlig 15 000 provoserte aborter, kanskje 6 000 spontanaborter, samt omtrent 4000 par som behandles for ufrivillig barnløshet. Disse, 20 000 kvinnene, vitner om at planlegging av fruktbarhet langt på vei er en myte. I tillegg forteller mange av kvinnene som får barn, om problemer med å bli gravid og om komplikasjoner i svangerskapet.

Les også: Nesten halvparten av de som tar abort er uten jobb

Minst to generasjoner kvinner er opplært til at graviditeter er noe som skal unngås og at utdanning og lønnsarbeid må komme først. I Norge har vi også et økonomisk belønningssystem for dem som klarer dette. Bare kvinner som har lønnsarbeid, får foreldrepenger ved en fødsel. De som får barn uten samtidig å ha lønnsarbeid, taper en årsinntekt. Hvem har råd til det? Derfor venter de fleste kvinner i Norge med å få barn til de har lønnet arbeid. Mellom 80 og 90 prosent av fødende kvinner har lønnet arbeid.

Kvinner innretter seg. De bruker prevensjon og venter med å bli gravid. Blir de gravide uten å ha lønnsarbeid, tar de abort. Gravide kvinner uten lønnsarbeid, har fire ganger høyere sannsynlighet for å ta abort sammenliknet med kvinner med lønnsarbeid. Prevensjon forhindrer ikke alltid svangerskap. Nesten førti prosent av abortsøkende kvinner under 25 år brukte prevensjon da de ble gravid. Et ikke planlagt svangerskap, er ikke det samme som et uønsket svangerskap. Det er sannsynlig at rett til foreldrepenger har betydning for om et ikke planlagt svangerskap kan fortsette.

Les også: NAV: – Det er for vanskelig å søke om foreldrepenger

En kvinne kan bestemme å ikke få barn. Selvbestemt abort gjør det mulig å ikke gjennomføre et svangerskap som er uønsket. Lønnsarbeid, prevensjon og tilgang til abort har antakelig bidratt til at kvinner med mange barn er blitt en sjeldenhet. Nøkkelen til foreldrepenger er fullt lønnsarbeid, men fullt lønnsarbeid er nesten uforenlig med å ha mange barn. Det er ikke lett å få fire-fem barn til barnehage og skole før jobben begynner klokka åtte. Og hvem har råd til å arbeide ulønnet hjemme, eller ansette barnepasser?

Så du denne? Graviditet - en reise til NAVs digitale steinalder

Vel halvparten av kvinnene som får barn i Norge, er i 30-årene. Blant kvinner under 35 år og som forsøker å bli gravid, lykkes 80-90 prosent i løpet av ett år. De fleste par lykkes allerede i løpet av det det første halve året, og risikoen for spontanabort i 30-35 årsalderen er ganske lav, omtrent 10 prosent. Men å lykkes med å få et barn før 1. september det året man fyller 30 år er ikke lett.

Dessverre er det mange som opplever ikke å få barn, selv om de forsøker. Det er stor variasjon både i kvinners og i menns fruktbarhet. Barn er ingen bestillingsvare. Noen menn har få eller ingen levedyktige sædceller. Noen kvinner har tilstander som reduserer fruktbarheten. Sannsynligheten for å ha slike tilstander øker med alderen. For alle kvinner reduseres både kvaliteten og antallet av befruktningsdyktige egg i eggstokken med alderen. Reduksjonen i fruktbarhet er mest uttalt etter fylte 35 år, og kvinner flest er sterile i 10 år før overgangsalderen. Gjennomsnittlig overgangsalder for norske kvinner er omkring 52 år. Men det er stor variasjon, fra 40 år til 60 år. Bare tre prosent av alle fødsler i Norge i er hos kvinner over 40 år.

Kvinner i Norge har begrenset reproduktiv frihet. De kan velge å ikke få barn, men ikke når de får barn. Kvinner presses på den ene siden av økonomiske sanksjoner; ingen lønnsinntekt - ingen forelderpenger. På den andre siden presses kvinner av fruktbarhetens biologiske begrensinger. Intervallet for å få barn er redusert til en ti-årsperiode, mellom 25 og 35 år. I Norge er 70 prosent av alle fødslene blant kvinner 25-34 år. Assistert befruktning (prøverør) hjelper mange 35-40 åringer med få barn, og 5-10 prosent av alle fødsler i denne aldergruppen er etter assistert befruktning i Norge. Men hvis eggcellene er for gamle, kan de ikke befruktes, heller med assistert befruktning. Halvparten av de som behandles med assistert befruktning i aldergruppen 35-40 år, lykkes ikke med å få barn. Kvinner som er over 40 år tilbys ikke assistert befruktning i det offentlige helsevesenet. Muligheten for å lykkes med behandlingen er for lav.

Husker du? Regjeringen vil gjøre det lettere å få p-piller

Hva kan gjøres for å gi kvinner mer reproduktive frihet? Kan det gjøres noe for 40-50 åringer som vil ha barn og dermed trosse biologiens begrensninger? Det finnes reproduksjonsteknologi for å behandle kvinner med egg som er gått ut på dato. Egg fra yngre kvinner kan brukes. Eller kvinner kan bruke egne egg som ble høstet og lagret før eggene ble for gamle. Slik teknologi er ikke allment tilgjengelig i Norge, og noen slike behandlingsformer er ennå på eksperimentstadiet.

I Norge er det ennå utenkelig å tilby reproduksjonsbehandling til kvinner som ønsker å få barn i 40-50 årene. Et paradoks vil noen hevde, siden forelderpengeordningen er tilpasset 40-50 åringer. De har høyere lønn enn 20-åringene og får dermed mye mer i forelderpenger. Det organiserte samfunnet og fruktbarhetens biologi er på kollisjonskurs. Fruktbarhet er tilfeldighetenes spill, og familiepolitikken burde spille på lag med biologien. Å gi 20 åringer og 40 åringer like mye foreldrepenger kunne være en start. Det vil kanskje bidra til at flere tyveåringer ønsket å bli gravid, eller å fortsette et ikke planlagt svangerskap. Å gi 20 åringer og 40 åringer like mye foreldrepenger ville gi kvinner større reproduktiv frihet enn de har i dag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder