Simon Malkenes, lærer ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Leder

Velfortjent honnør

Stiftelsen Fritt Ord har tildelt læreren Simon Malkenes sin honnørpris.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Malkenes har i mange år vært et kjent navn i norsk skoledebatt. Gjennom bøker, kronikker og innlegg i norske aviser har han delt synspunkter og innvendinger om og rundt den offentlige skolen fra sitt ståsted midt i kjernen av problematikken. Slik norske lærere har gjort i mange generasjoner før ham - få yrkesgrupper har bidratt så mye til det norske ordskiftet og den opplyste offentlighet opp gjennom tidende som nettopp lærerne.

Slik har de vært bindeleddet mellom den oppvoksende slekt og det norske storsamfunnet. ikke bare som pedagoger, men også som forbilder i kraft av å være samfunnsengasjerte mennesker.

les også

Osloskolen hindrar læring

5. mars hadde han en litt uortodoks opptreden i Dagsnytt 18 på NRK hvor han gjennom et dikt han hadde skrevet og fremførte selv, redegjorde for en kaotisk tilstand i klasserommet. Malkenes mener inntakssystemet, finansieringsordning og fritt skolevalg skaper BÅDE skoletapere og klasseskille mellom skolene. Han fikk motbør fra flere kolleger, og noen av hans egne elever følte seg også uthengt, uten at de var identifisert i diktet. Det er en type motstand og kritikk aktører som Malkenes må ta høyde for og svare på. Å ta ordet i den offentlige debatten kan fra tid til annen medføre ubehag og vil som regel kreve et visst sivilt mot. Det er som regel mer behagelig å tie.

les også

Åpnet personalsak mot lærer som varslet

Langt mer alvorlig er det at arbeidsgiverne hans på Ulsrud videregående skole i Oslo valgte å starte en prosess for å finne ut om det var grunnlag for personalsak mot lektoren. Da snakker vi om noe helt annet enn motargumenter og kritikk. En slik «prosess» kan vanskelig tolkes som noe annet enn et disiplinerende tiltak mot den det gjelder, og en klar advarsel til andre om å holde kjeft. Heldigvis har Malkenes fått bred støtte, ikke bare for sine synspunkter, men for sin vilje til å fremføre dem i offentligheten. Fritt Ords honnørpris er et ledd i slik anerkjennelse og et klart signal til alle forsøk på å skremme varslere fra å snakke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder