Spiller høyt: KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad risikerte mye da han kastet abortloven inn i kampen om partiets veivalg. Foto: VG Scanpix

Leder

Høyt spill om abortloven

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad kastet abortloven inn i den interne kampen i KrF om partiets veivalg. Nå risikerer han å få den tilbake i ansiktet med full kraft.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Internt i hans eget parti er det mange som mener han må få gjennomslag for kravet om å endre kriteriene for senabort, slik at bare livstruende tilstander hos fosteret skal gi rett til abort etter uke 12. I dag er det alvorlig sykdom hos fosteret som gir rett til senabort etter abortlovens paragraf 2c. Etter alt å dømme var det denne saken som vippet KrF Ropstads vei, slik at han og hans meningsfeller nå sitter og forhandler om å gå inn i Erna Solbergs regjering.

Ikke noe tyder på at Ropstad vil få endret loven på dette punktet. Det er hverken flertall i Stortinget eller i befolkningen. Tvert om har dagens abortlov svært bred oppslutning. Selv i de tre partiene som KrF forhandler med, er det sterk motstand mot å endre loven. Både Venstre og Frp har gjort det klart at de vil beholde loven slik den er i dag. I Høyre har det så langt vært taust, men også her er det bred oppslutning om dagens lov.

les også

KrF-topp om forhandlingene: – Uheldig at man har kjørt abortsaken så sterkt frem

Desperat Solberg

Ropstad og andre i KrF argumenterer som om de er de eneste som er opptatt av at samfunnet skal ha plass til alle, og at foreldre med barn med spesielle utfordringer må få den hjelpen de trenger. Men dette er noe mange partier kjemper for. Forskjellen er at Ropstad og hans meningsfeller ønsker å bruke loven til å presse kvinner til å bære frem barn kvinnene selv mener de ikke kan makte.

Ropstad vil nekte for at dette er tilfelle. Men poenget er at dersom loven endres slik Ropstad langt på vei har lovet sitt eget parti, så vil kvinnens selvbestemmelse bli svekket. Med mindre kvinnens ønske skal tillegges enda større vekt under nemndbehandlingen enn i dag, slik statsminister Erna Solberg litt desperat har sagt for å imøtekomme kritikken om at hun kjøpslår med kvinnens rett til selvbestemt abort for selv å beholde regjeringsmakten.

les også

Ernas abortbløff

Troverdighetsproblem

Allerede i dag veier kvinnens ønske svært tungt. Skal dette styrkes ytterligere, vil det i virkeligheten være å innføre selvbestemt abort til uke 18 i Norge. Det var ikke dette det knappe flertallet på KrFs ekstraordinære landsmøte så for seg da de stemte for å forhandle med dagens regjeringspartier.

Ropstad vil både ha et forklaringsproblem og et troverdighetsproblem dersom han kommer tilbake til partiet sitt uten å ha fått endret den omstridte paragraf 2c. Mens Erna Solberg, på sin side, vil få problemer både med velgerne og med kvinnene i sitt eget parti dersom hun gir etter for Ropstads krav. De har begge spilt høyt. Og begge har mye å tape.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder