KRITISK LYTTER: – Dax18 benyttet innslaget 3. august til å forfølge ryktene om Per Sandberg og Bahareh Letnes. Resultatet ble et nokså pinlig innslag – både for gjestene og seerne, skriver kronikkforfatteren. Foto: SKJERMDUMP, NRK

Debatt

«Dagsnytt atten» må løfte blikket!

I den grad ambisjonen med Dagsnytt Atten, ofte kalt landets viktigste debattarena, er å sette folk i stand til å forstå det som skjer rundt dem, burde programmet oftere løfte blikket.

KJØLV EGELAND, forsker og skribent

Debattprogrammet «Dagsnytt atten» (Dax18) er NRKs daglige diskusjonsprogram. «Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser», står det på nettsiden til NRK P2. Programmet blir beskrevet som landets viktigste debattarena.

Den stortingsvedtatte NRK-plakaten slår fast at NRKs formål blant annet er å «fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser». Hvordan imøtekommer så Dax18 disse kravene?

Kjølv Egeland.

les også

De sære veganerne er kanarifuglene i gruven

På oppdrag for tidsskriftet Samtiden har jeg lyttet, sett og notert meg gjennom Dax18-innslagene fra den første uken av august. De kan deles inn i tre kategorier: «informasjonsformidling», «lufting av politiske forslag» og «noen er kritiske til X». Ren informasjonsformidling utgjør faktisk en overraskende liten del av Dax18s virke. Bare to av 27 innslag falt i denne kategorien. De øvrige innslagene delte seg omtrent likt mellom «lufting av politiske forslag» og «noen er kritiske til X».

Forslagene på agendaen kom fra blant andre FpU, SV, NHO, Grønn Ungdom og avis-kommentariatet. At Dax18 inviterer representanter fra hele det politiske spekteret bidrar til å spre makt og å hindre debatten fra å smalne. Men at forslagene kommer fra hele det politiske spekteret garanterer ikke i seg selv en bred eller rimelig dekning av de objektive samfunnsutfordringene. Et overveldende flertall av sakene på Dax18s agenda den første uken av august var enkeltsaker og aktualiteter hentet fra riksavisene. På den måten undergraves noe av poenget med en offentlig finansiert statskanal. Dersom NRK ikke selv setter agendaen, men heller dilter etter de kommersielle massemediene, blir mye av poenget med en statskanal borte.

les også

Per Sandbergs kjæreste om Iran-kritikken: – Jeg har fått dødstrusler

Man kan også spørre seg om ikke Dax18 litt for ofte belønner tabloide PR-utspill fremfor mer helhetlig politikkutforming. I innslaget med overskriften «NHO vil fjerne selskapsskatten» kunne NHO-direktør Kristin Skogen Lund raskt avsløre at NHO slett ikke ønsker å fjerne selskapsskatten, men bare å «ta en debatt» om skattetrykket på norske bedrifter. Resultatet ble en lite givende debatt, der deltakerne diskuterte dels vidt forskjellige problemstillinger. Innslaget om FpUs forslag om å annullere arbeidsmiljøloven led omtrent samme skjebne.

Per Sandbergs Iran-ferie dominerte nyhetsuken. Fra et historiefortellingsperspektiv hadde Sandberg-saken alt: usannsynlig kjærlighet, en truende ytre fiende i det iranske prestestyret og, aller viktigst, en maktperson som hadde vist dårlig dømmekraft. Sandberg-saken var tema for Dax18 mandag 30. juli, onsdag 1. august, fredag 3. august, fredag 10. august, mandag 13. august, tirsdag 14. august, onsdag 15. august og torsdag 16. august. Begge innslagene i den første uken av august var betydelig lengre enn et gjennomsnittlig Dax18-innslag. Det 24 minutter lange innslaget med Sandberg og Letnes onsdag 3. august ble nyhetsukens store snakkis.

les også

Annonsørene svikter TV-kanalene

I dagene før innslaget hadde ryktene florert om Sandbergs nye kjæreste. Var mon tro Letnes, en tidligere missedronning og ung nok til å være Sandbergs datter, en iransk spion som hadde lurt fiskeriministeren i honningfella? Dax18 benyttet innslaget 3. august til å forfølge ryktene. Resultatet ble et nokså pinlig innslag – både for gjestene og seerne. «Hva var det du falt for ved Per Sandberg?» «At han er fra Skogn. Og trøndersk. Også personligheten hans». Trodde Dax18-redaksjonen at Letnes skulle avsløre seg selv som iransk agent på direktesendt TV og radio? Neppe. Men god underholdning ble det visst.

Dax18 var sentral i å detronisere Sandberg som fiskeriminister og nestleder i Frp. Uten den kritiske mediedekningen, med blant andre Dax18 i spissen, ville Sandberg ganske sikkert blitt sittende. Dekningen var viktig, men muligens noe intens. Dax18-redaksjonen valg av eksterne kommentatorer fremsto heller ikke helt balansert. De inviterte kommentatorene var i hvert fall ikke blant dem som hadde beskrevet sakens alvorlighetsgrad mest edruelig. En annen betimelig observasjon er at medienes «vaktbikkjeinstinkt» – utløst så til de grader gjennom Sandberg-saken – sjelden vekkes med samme kraft av samfunnsutfordringer som mangler et menneskelig ansikt og en enkeltpersons dårlige dømmekraft.

les også

TV-eksperter: Derfor sliter Skavlan

Dax18 er et flott program. Debattene er ofte interessante, av og til opplysende, og noen ganger avslørende. Men i den endeløse strømmen av enkeltsaker er det lett å miste perspektivet. Noen ganger fremstår programmet mer som en saksbehandlingskavalkade enn en formidler av «de viktigste debattene». De virkelig store samfunnsutfordringene – som bærekraften i velferdsstaten, luftforurensning i de store byene, global oppvarming og konsentrasjon av makt og rikdom – kom ikke på programmet den første uken av august. Disse sakene har naturligvis blitt dekket mange ganger både i Dax18 og andre programmer. Men ikke nok. Ikke med den nødvendige vaktbikkjementaliteten. Og ikke med tilstrekkelig empirisk belysning.

Klimaendringene er den største utfordringen for både Norge og resten av verden. Verdens helseorganisasjon beskriver klimaendringene som «den største trusselen mot global helse i det 21. århundret». Men klimaendringene var ikke blant de 27 sakene på Dax18s agenda den første uken av august. Det nærmeste Dax18 kom klimaspørsmålet, var innslaget om Bodø Aps vedtak om å gå inn for å verne LoVeSe for oljeboring. Temaet for debatten var imidlertid ikke klima eller oljeindustri, men «APs vingling». Innslaget om en mulig krisepakke til bøndene etter ekstremtørken nærmest skrek ut etter en kobling til den globale klimakrisen.

Ifølge forfatterne av Makt- og demokratiutredningen fra 2003 medførte avviklingen av partipressen omkring 1980 at de politiske partiene og organisasjonene mistet makt til mediene. En av konsekvensene var en vridning av politikken «mot det dagsaktuelle og bort fra det langsiktige og prinsipielle».

NRK og Dax18 har en unik mulighet til å motvirke denne tendensen. Men muligheten kunne vært bedre utnyttet. I den grad ambisjonen med programmet er å sette folk i stand til å forstå det som skjer rundt dem, burde Dax18 oftere løfte blikket.

les også

Alarmerende klimarapport

En utvidet versjon av teksten er å lese i siste nummer av tidsskriftet Samtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder