Leder

Røyk uten ild

Offentlig sponsing av røykesluttprodukter er neppe veien å gå for å få de siste, standhaftige røykere med på laget.

Kreftforeningen mener at staten i større grad skal subsidiere røykeslutt. Avvenningsprodukter som røykeplastre og nikotintyggegummi bør bli gratis, skriver generalsekretær Anne Lise Ryel i en kronikk hos NRK.

"Man må være motivert for å slutte å røyke.

Hun er åpen på hvordan dette kan finansieres. Enten at staten går inn og sponser disse substituttene ved å øremerke deler av inntektene fra tobakksavgiften. Eller at tobakksindustrien pålegges en ekstra avgift ala CO2-avgiften som skal bygges opp til et røykesluttfond.

«Vi trenger nye strategier for å fremskynde nedgangen i røykingen. Kreftforeningen ønsker et røykfritt Norge innen 2025, og vi har ikke mer enn tiden og veien», skriver Ryel.

VG Debatt: «Forbud mot e-sigaretter opprettholder tobakksdødeligheten»

Vi skal være de første til å innrømme at mange av forslagene og tiltakene som har vært lansert opp gjennom årene for å begrense røykingen, har vært møtt med skepsis av mange, for så å vise seg meget effektive.

Ifølge Kreftforeningens egne tall er røykingen mer enn halvert de siste ti årene. Blant unge mellom 16 til 24 år er det nå bare tre prosent som røyker daglig. Dette er en del av en utvikling i hele den vestlige verden, men det er ikke tvil om at Norge var et av foregangslandene når det gjaldt å begrense røykingen, gjennom Røykeloven.

VG mener: «Estetikk som røyekutt»

Vi har imidlertid begrenset tro på at offentlig sponsing av røykesluttprodukter er veien å gå for å få de siste, standhaftige røykere med på laget. Man må være motivert for å slutte å røyke. Og sammenligner man prisen på tobakk i dag med prisen på nikotintyggegummi, ligger det økonomiske incitamentet der allerede. Som tobakksforsker Karl E. Lund ved Folkehelseinstituttet påpeker har disse produktene vært på markedet siden midten av åttitallet, uten å ha den store effekten på røykingen.

Vi tror derimot at om staten hadde vært villig til å se på noen av sine mest rigide restriksjoner på snus og e-sigaretter, som riktignok ikke er totalt ufarlige, men som representerer en radikalt redusert kreftfare sammenlignet med tjæreholdig tobakk, vil det i langt større grad kunne nå frem til den siste gruppen. Dessverre er det lite som tyder på at myndighetene er villig til å tenke utenfor boksen i denne saken.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder