IKKE LØSNINGEN: Hvis intensjonen er å bidra til å løse gatehundproblemet, er det i beste fall «brannslukking» ved å adoptere enkelthunder, skriver kronikkforfatterne. Foto: Jon Magnus VG

Debatt

Gatehundimportører tar ikke smittevern på alvor

Vi er overbeviste om at de fleste som driver med adopsjon og import av gatehunder gjør dette i aller beste mening. Vår påstand er imidlertid at dette er en fullstendig misforstått empati, som setter både folke- og dyrehelse i fare.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over tre år gammel

HELENE SELJENES DALUM, veterinær

ALF SELJENES DALUM, veterinær

La oss understreke; hundeshelterne i utlandet viser et prisverdig engasjement. Det er ikke tvil om at de som jobber der ønsker å gjøre en forskjell, og vi støtter drift av slike sentere. Vi mener imidlertid at hunder herfra ikke bør importeres til Norge.

Bakgrunn: Sp vil forby import av gatehunder

Vi stiller oss tvilende til dyrehelse, tilsyn og kontroll i overfylte sheltere. På overfylte oppsamlingssteder med mange hunder, vil det i alle tilfeller være svært vanskelig å holde en dyrehelsemessig god standard.

Les også: Mattilsynet advarer etter parasittfunn på gatehund.

Dyrevelferd eller motesak?

Hvis intensjonen er å bidra til å løse gatehundproblemet, er det i beste fall «brannslukking» ved å adoptere enkelthunder. Kostnaden for å importere èn gatehund er mellom 3500 - 6400 kroner. Et beløp på 6400,- kroner kan dekke kastrering av over 20 hunder (pris for kastrering av hund i Spania ligger flere steder på rundt 30 €). Hvis pengene som brukes på import av enkelthunder i stedet hadde blitt brukt til å kastrere gatehundene i hjemlandet, ville mengden gatehunder minket og problemet hadde avtatt.

Husker du? Gatehunden Castello er Norges peneste

Ingen tester garanterer smittefrie hunder

I Norge har vi en unik situasjon; vi har en landegrense som lett kan kontrolleres for domestiserte dyr. En stor del av grensen er mot sjø, og vi ligger i utkanten av Europa. Dette er et stort smittevernmessig fortrinn, og gjør at det har vært mulig å holde smittesituasjonen i Norge god.

Flere spør om ikke mennesker som reiser utgjør en risiko. Selvfølgelig gjør de det. Risiko for import av smittestoffer er allerede kjent og informert om. Årlig meldes det over 3000 tilfeller av meldepliktige sykdommer til FHI hvor det antas at pasienten ble smittet i utlandet. Privatpersoner som reiser med hund er heller på ingen måte fritatt risiko, men man kjenner opprinnelsen og miljøet disse hundene har vært i før import.

Viltlevende dyr som forflytter seg over landegrenser er umulig å kontrollere. At andre dyr enn hund kan være smittebærere legitimerer ikke storstilt privatimport. Dessuten lever de færreste av oss så tett innpå ville dyr at dette utgjør en reell fare for oss dersom disse har med seg sykdommer.

Det finnes ingen tester som kan garantere en smittefri hund. Selv om man tar en utvidet blodprøve, er det ingen garanti for at hunden er smittefri.

Les også: Nå skal gatehunden Arthur opereres

Rabies

I 2015 ble det bekreftet elleve tilfeller av rabies hos hund i Hviterussland, to i Frankrike, 36 i Moldovia, fem i Spania, 13 i Polen, to i Romania, 180 i Tyrkia og 307 i Ukraina. I Russland var det 807 påvisninger av rabies i 2015. Det er all grunn til å tro at dette er et beskjedent estimat og at underrapporteringen er stor. Det sier seg selv at risikoen for å dra med seg mer enn en søt hund er tilstede ved import av gatehunder fra utlandet. På FHIs sider står det at man bør unngå kontakt med fremmede hunder i områder der det forekommer rabies. 99 % av tilfellene av rabies hos mennesker skyldes smitte fra hund.

Med det høye antall importerte gatehunder er sannsynligheten for å importere sykdommer høy, selv om sykdommene kun finnes hos få dyr. Dette underbygges av en undersøkelse gjort av Veterinærinstituttet. Rabies er sjeldent, men forekommer blant gatehunder. Jo flere som importeres, jo større er risikoen.

Flere gatehundimportører argumenterer med at Mattilsynet har skrevet under på at de synes dagens importregler er forsvarlige. Dette er en feiloppfatning og mistolkning av hvordan offentlig forvaltning og EU-samarbeid fungerer. Endringer i EØS-avtaler er avgjørelser på politisk nivå, og Mattilsynet er forpliktet til å følge det som politikerne bestemmer.

Dyr kastes i søppelsekker også i Norge

Det finnes en rekke veldedige organisasjoner også i Norge, som tar seg av de dyrene som vi nordmenn ikke vil ha (eks. Dyrebeskyttelsen, Foreningen for omplassering av dyr). Det finnes veldig mange dyr i Norge som heller ikke har det spesielt bra. Vi kunne ønske at flere kunne henvende seg til våre nasjonale organisasjoner og tilby hjelp i vårt nærområde. Det er nok hunder og katter å ta av bare her i Norge.

Et samlet veterinært fagmiljø står bak anbefalingene om ikke å importere gatehunder. Fortsett gjerne å drive sheltere, og arbeid for god dyrevelferd.

Hold gatehundene i hjemlandet, og hjelp heller de norske hundene, slik at vi kan beholde vår gode folke- og dyrehelse i Norge!

Husker du? Vil avlive 60.000 hunder i Romania

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder