Leder

Bygg E18 nå

E18 vest for Oslo er Norges mest trafikkerte vei.

Publisert:

En hovedåre inn til hovedstaden er tett, hver morgen og ettermiddag. Tid går tapt i kø og når bilene daglig går i sneglefart inn og ut av hovedstaden øker den lokale forurensingen og CO2-utslippene

LES OGSÅ:Oslo-byrådet vil ha omkamp

Etter langvarig tautrekking mellom Oslo og Akershus ble omsider Oslopakke 3-avtalen undertegnet i juni. Avtalen innebærer at det skal bygges en ny E18 og at bompengeinntektene skal finansiere en stor kollektivsatsing i hovedstadsområdet. I stor grad skal den nye veien gå i tunnel og slik skåne det lokale miljø. I tillegg vil veien gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklister og gående. Alt dette er vel og bra, og på høy tid.

Nå varsler Oslos byrådspartier omkamp for å stoppe Bærum kommune og Vegvesenets plan for ny E18, melder VG. Det er ventet at Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV kommende uke fremmer en innsigelse i bystyret mot utbyggingsplanene i Bærum. Aps Andreas Hasle hevder at nabokommunen bygger en «motorvei som vi ikke trenger» og at reguleringsplanen i Bærum kommer i strid med klimaavtalen.

Anført av MDG har Oslo siden siste kommunevalg forsøkt å stikke kjepper i hjulene for konstruktive løsninger på store trafikale problemer i nabokommunene Bærum og Asker. De signerte til slutt Oslopakke 3, forsøkte å fremstille kompromisset som en seier, men sitter likevel åpenbart igjen med en dårlig smak i munnen. Nå har de innsigelser mot en strekning av E18, slik de sikkert vil forsøke å forsinke de neste faser av utbyggingen. Det er ikke underlig at Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) oppfatter dette som en utidig innblanding.

Vi er helt enig i at trafikkveksten i Oslo-regionen må løses med et bedre kollektivtilbud. Bilistene som kommer vestfra vil måtte bidra betydelig til finanseringen av gode kollektivprosjekter. Det vil bli mye dyrere å kjøre bil, og dette kommer i tillegg til den ekstra avgift bilister i vest har betalt i en årrekke. Dette er en nødvendig pris for å få en bedre vei og et bedre kollektivtilbud.

De rødgrønnes frykt for flere biler i Oslo kompliserer, fordyrer og forsinker et viktig veiprosjekt i et annet fylke. Det er underlig at de med dette vil påføre sine naboer større miljø-plager og dårligere fremkommelighet.

LES OGSÅ:-Ikke behov for å reforhandle

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder