KJEMPET FOR PENSJONEN SIN: Carl I. Hagen tok saken helt til Høyesterett og tapte. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Leder

Mye vil ha mer, Carl I. Hagen

Det ville tatt seg ekstremt dårlig ut om en av samfunnets mest privilegerte klarte å stikke av med enda en av gevinstene i ekstratrekningen i statens pengebinge.
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mens vanlige folk må jobbe et helt liv for å oppnå full pensjon, har stortingsrepresentantene hatt svært lukrative ordninger. Om meningmann hadde fått noe i nærheten ville Norge gått konkurs. Carl I. Hagen er likevel ikke fornøyd. FrPeren som alltid har hevdet å snakke på vegne av vanlige folk, har de siste årene belastet det norske rettssystemet i tre ulike instanser for å få enda mer ut av pensjonen sin. Men fredag ble et ettertrykkelig punktum satt i Høyesterett da Hagen tapte for tredje gang.

Bakgrunnen for feiden er Stortingets innstramming i sin egen pensjonsordning. Tidligere ble pensjonen økt i takt med lønnsutviklingen. Nå blir den satt opp etter lønnsveksten, men minus 0,75 prosent. Å stramme inn i gullpensjonsordningen var på høy tid. Det handler om at statens pensjonsutgifter øker. Og om politikernes anstendighet som troverdige representanter for folket.

Men Hagen valgte å saksøke staten og krevde å få mer penger utbetalt hver måned. Og det i en tid hvor folk flest må gå med på kutt i pensjonen. Kloke politikere skjønner hvilke troverdighetsproblemer som oppstår når de skåner seg selv og lemper det vanskelige over på oss andre.

For det skulle bare mangle at også politikerne tok sin del av ansvaret. Den norske stats pensjonsutgifter må komme under kontroll. Det er dyrt at folk lever i 30 år etter at de har gått av for aldersgrensen. Da folketrygden ble opprettet døde folk simpelthen tidligere. Nå skal vi naturligvis være glade for at vi er friskere og lever lenger. Men en aldrende befolkning må samtidig regne med å stå lenger i jobb og få mindre i pensjon.

Hagen på si side tordnet mot «pensjonsranet» og mente han burde unntas fordi han allerede var pensjonist da endringen kom. Det skulle tatt seg ut om Norge ventet med pensjonsreformen til alle ble pensjonister. Hagen hevdet også at han snakket på vegne av alle norske pensjonister. Men om det er noe som virker enda mer urealistisk enn at bare han skal slippe, så må det være at hele befolkningen slipper kutt. Nei, dette virket hele tiden å handle mest om Hagens egen pengepung. Det ville tatt seg ekstremt dårlig ut om en av samfunnets mest privilegerte klarte å stikke av med enda en av gevinstene i ekstratrekningen i statens pengebinge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder