leder

VG mener: Vi trenger noen tomme asylmottak

Publisert: Oppdatert: 06.07.16 07:57
MENINGER

Bare 1678 har søkt asyl i Norge etter nyttår. I fjor høst kom det like mange på enkeltuker. Antallet har ikke vært så lavt siden 1997, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) som presenterte halvårstallene i går.

Samtidig kunne vi lese i VG at en tredel av plassene ved landets asylmottak står tomme. De 12 000 ledige plassene anslås å koste flere millioner kroner hver dag. Dette skjer fordi færre søker asyl, men overkapasiteten forsterkes også av at bosettingen i kommunene går raskere enn før.

Har du lest? 3 av 4 transittplasser står tomme

Alt dette er gode nyheter, med unntak av at staten bruker 300 kroner per ledig plass per døgn. Dette er selvsagt penger vi gjerne skulle hatt til noe annet. Og UDI må fortløpende vurdere om det er på tide å kvitte seg med en del plasser. Men samtidig er det klart at vi trenger å beholde en større kapasitet enn hva de rekordlave tallene nå tilsier. For sensommeren er vanligvis høysesong for antall ankomster. Bare små endringer lenger sør i Europa kan føre til at Norge igjen havner i trøbbel.

I fjor høst måtte UDI kjøpe svært dyre hotellrom for å få plass til flyktningene som kom. Kapasiteten ble sprengt til tross for at Norge på forhånd selvsagt kjente til krigen i Syria, problemene i Afghanistan og de store flyktningstrømmene rundt om i verden. Å anslå hvor mange som vil komme akkurat til oss og når de kommer, er likevel svært vanskelig. Sommeren 2015 nedjusterte for eksempel svenskene sin prognose for antall ankomster, like før antallet eksploderte.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook

At færre kommer til Norge, har mest å gjøre med stengte grenser lenger sør i Europa, flyktningavtalen EU har inngått med Tyrkia og at Norge ligger langt nord. Muligens har også innstramminger i flyktningpolitikken gjort oss mindre attraktivt. Men samtidig med at Norge mottar færre, har Sverige i samme tidsrom mottatt ti ganger så mange asylsøkere som Norge i første halvår. Det er altså fortsatt mulig å komme seg til Nord-Europa, og det er alltid mange på flukt. For tiden går flyktningbåtene hyppig over Middelhavet. I fjor mottok Tyskland flere hundre tusen som fortsatt befinner seg på kontinentet som såkalt uregistrerte. De kan fritt reise hit med fly eller bil. Og flyktningavtalen med Tyrkia er skjør.

Forholdene kan endres raskt. Vi trenger beredskap i tilfelle de høyeste prognosene slår til utover sommeren og høsten. I fjor høst kom situasjonen ut av kontroll en kort stund, enkelte sov ute og barn manglet det aller nødvendigste, som seng og bleier. Vi kan ikke gamble på at det ikke skjer igjen. Derfor er det fornuftig å holde seg med en del plasser som for tiden står tomme.

Her kan du lese mer om