GROVE BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE: Etiopiske soldater anholder demonstranter i Bishoftu i Oromia-regionen i oktober 2016. De ti siste månedene har landet befunnet seg i unntakstilstand, som har bragt med seg massearrestasjoner og begrensninger på folks bevegelsesfrihet, etter fjorårets dødelige protester som betegnes som den verste voldsperioden i landet siden dagens regjeringsparti kom til makten i 1991. Foto: Str AP

Situasjonen i Etiopia har gått fra vondt til verre - utsendelsen av etiopiere må stoppes

Sakene deres må gjennomgås på nytt sett i lys av den nye situasjonen i Etiopia. Det skylder vi redde etiopiere og vår humanitære arv.

  • VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

AASE KARLSEN, tidl. rektor

TORGEIR SELBOE, pensjonert politimann

LINDA LILLEVIK, forfatter

GUNNAR AARSTEIN, rektor

KJERSTI BILDØE RYAN, prestevikar

Mens du og jeg sov trygt i våre senger, kom fire politimenn og hentet den etiopiske småbarnsfaren «Yonas» kl. 02.15 natt til onsdag 28. juni i år. Femåringen gråt og klamret seg til sin mamma, toåringen rakk en kort klem i kaoset.

«Yonas» tok kun med seg mobil og en nesten tom pengebok siden han og samboeren oppfattet at det kun gjaldt et forhør. På Trandum interneringsleir ble han fratatt mobilen og gitt fem minutters taletid med familien via leirens telefon de neste to dagene. To dager senere fikk han mobilen tilbake og samboeren mottok følgende sms: «Jeg blir hentet av politiet – jeg vet ikke hvor jeg skal». Samboeren forteller at hverken hun eller barna har hørt fra ham siden.

Omstridt returavtale

FN, Amnesty International, Den norske kirke og flere organisasjoner kritiserte sterkt returavtalen Norge inngikk med Etiopia om tilbakesending av asylsøkere i 2012. De kritiserte avtalen fordi den ikke i stor nok grad beskyttet mot mulig forfølgelse ved retur. Denne avtalen ble suspendert i januar i år. Per dags dato har ikke Norge en offentlig kjent returavtale med Etiopia. Støttegruppen for de lengeværende asylantene i Vågan hadde et møte med UDI 12. mai i år. Da bekrefter UDI sine ansatte at Norges ansvar for returnerte opphører i det de setter foten ned på etiopisk jord.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Etter utallige telefoner fikk Støttegruppa bekreftet det vi trodde. «Yonas» ble sendt med fly til Addis Abeba samme kveld som sms-en ble mottatt av samboeren. Og samtidig bekreftet den ansatte hos Politiets utlendingsenhet at mange etiopiere ville bli sendt ut de følgende ukene.

Regjeringen Solberg har satt måltallet ni tusen utsendte asylsøkere i 2017. Til hvilken pris?

I oktober 2016 ble det innført unntakstilstand i Etiopia etter lengre tids uroligheter. Fra før er Etiopia kjent som en nesten totalitær stat med utallige brudd på menneskerettighetene. Dette bekreftes gjennom rapporter fra Human Rights Watch, Amnesty International og amerikanske myndigheter. Landet er blant de aller verste i verden når det gjelder fengsling og forfølgelse av journalister og bloggere.

Mens du og jeg går trygge inn i natten ligger flere hundre etiopiere og venter på bildører som smeller og fottrinn i trappene. Er det min tur nå?

To av de lengeværende etiopierne i Svolvær ble forfulgt på grunn av sin regimekritikk og måtte flykte. De er uavhengige kritikere som ønsker en demokratisk utvikling i sitt hjemland og tok derfor et oppgjør med korrupsjon og myndighetenes undertrykkelse. I Svolvær fikk de en enda sterkere stemme da de opprettet egen blogg, og gjennom artikler og karikaturtegninger når de bortimot hundre tusen lesere hver uke med sin tydelige regimekritikk.

Hva har Norge betalt?

De samme artiklene og karikaturtegningene blir ukentlig postet i et nettforum med et langt større antall følgere. Eier og administrator av forumet har fått en livstidsdom for sin virksomhet som kalles terrorvirksomhet av etiopiske myndigheter. Heldigvis sitter den dømte trygt i USA. Det gjør også en kvinnelig etiopisk journalist som ble dømt til fjorten års fengsel for kontakt med eier og administrator, men slapp ut på grunn av kreftdiagnose etter fem år og flyktet.

Men disse to etiopierne i Svolvær kan hvilken som helst natt bli hentet av norsk politi og bli overlevert til de samme myndighetene.

Deres sak er svært kritikkverdig behandlet av UDI og UNE. Men for at deres saker skal behandles på nytt må det være nye, vesentlige momenter i sakene. Det holder ikke at de er i livsfare ved retur.

Hvordan kan Norge sende mennesker tilbake til Etiopia uten en avtale som beskytter mot forfølgelse? Hva har Norge «betalt» for at Etiopia skal begynne å ta imot sine egne asylsøkere?

Tidlig i fjor besøkte Frp's statssekretær Jøran Kallmyr Etiopia. Etiopias utenriksminister var i den perioden tydelig i sitt ønske om å bli «verdens helseminister» i WHO, et toppverv han også fikk. Stemte Norge på utenriksministeren i dette nesten totalitære regimet mot at de tok imot de etiopiske asylsøkerne som hadde søkt beskyttelse i Norge?

Må vurderes på nytt

Eller har Norge økt bistandsmidlene til landet? Flere land, deriblant Sverige, har redusert støtten til Etiopia på grunn av deres mange brudd på menneskerettighetene.

UDI har tilbudt økonomisk støtte til de som vil returnere til Etiopia med svarfrist 15. august i år. Vi tror mange er redde for at forfølgelse venter dem. Når ingen har hørt fra «Yonas», – hva vil skje med dem?

Det er mye vondt som kan skje i sommerens mulm og mørke. Starten på utsendelsen av etiopierne startet da skoleferien begynte og sommerdvalen hadde lagt seg over avisredaksjoner, offentlige kontorer og humanitære organisasjoner. Ingen har rukket å protestere. Like før ble ni-ti etiopiere forflyttet fra sine mottak fordi «miljøet påvirkes negativt». (Brev fra UDI 12.05.17) UDI ville bryte de skjøre båndene etiopierne imellom, men og de båndene flere hadde knyttet til sine nærmiljø. Slik at uttransporteringen kunne foregå helt, helt stille og ingen skulle rope et alvorlig varsku?

I Svolvær sitter to barn på to og fem år og venter på sin pappa. Hvem skal fortelle dem sannheten? Alle barn i Norge har rett til å vite hva som skjer med sine foreldre når myndighetene griper inn, fastslår Barnekonvensjonens paragraf 9.

Det kan hende at flere etiopiere i Norge ikke har rett til den beskyttelsen som asylinstituttet innebærer. Men situasjonen i Etiopia har gått fra vondt til verre og de fleste av etiopierne fikk sine avslag for mange år siden.

Utsendelsen av etiopierne må stoppes umiddelbart. Deres saker må gjennomgås på nytt sett i lys av den nye situasjonen i Etiopia, og også den mulige politiske aktiviteten flere kan ha hatt siden siste avslag ble gitt. Det skylder vi redde etiopiere og vår humanitære arv.

Det er snart valg. En minister har behov for å vise handlekraft. Vi kan ikke la Listhaugs handlekraft og måltall koste liv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder