Thorbjørn Brook Steen og Patji Alnæs-Katjavivi er overleger ved fødeavdelingen OUS. Foto: Privat

Debatt

Overleger om fødselsopprøret: – Løft blikket, Bent Høie!

Med fallende fødselstall, er det ikke mulig å ivareta kvaliteten i fødselsomsorgen med få komplikasjoner, samtidig som budsjettet blir mindre.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Thorbjørn Brook Steen, Overlege, fødeavdelingen OUS
Patji Alnæs-Katjavivi, Overlege, fødeavdelingen OUS

«Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten» og «Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte» leser vi i VG de siste ukene. Dette er sjokkerende lesning for oss som jobber ved fødeavdelingene, for VGs lesere, men bør virkelig sjokkere landets helsepolitikere og Bent Høie spesielt. Det er åpenbart at noe må gjøres.

I Helse-Norge blir de aller fleste avdelingene ved sykehusene finansiert gjennom det som kalles DRG. Det er en innsatsstyrt finansiering som gjør at avdelingen får penger ut ifra hvilke koder som brukes på diagnoser eller prosedyrer og operasjoner. Dette er et system som i stor grad har blitt kritisert. Det er også et stort problem hvis vi ikke klarer å levere ut ifra plantall. Det har siden statsminister Erna Solbergs nyttårstale blitt skrevet mange spaltemeter på hvorfor fødselstallene er så lave. For Norges fødeavdelinger betyr færre fødende lavere inntjeninger. Da må ledelsen finne muligheter til innsparinger. Det blir kutt.

les også

Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

Det går an å tenke færre fødende, betyr behov for færre folk på jobb. Alle som har vært på en fødeavdeling vet at det ikke går, svært lite kan planlegges. Vi må ha en døgnbemannet beredskap slik at vi kan vi kan iverksette livreddende tiltak, blant annet keisersnitt, når det er behov. Denne beredskapen er også en av årsakene til at vi leverer blant de beste tallene i verden på mødre- og barnehelse. 

Landets akuttmottak og intensivavdelingene har også en viktig beredskap. Til motsetning er de i svært liten grad finansiert gjennom DRG systemet. Der er budsjettet fast om de må håndtere det som kommer 21. eller 22. juli. Denne måten å budsjettere må helseminister Bent Høie også se på hvis han ønsker å opprettholde den fødselshjelpen som vi har i dag.

les også

Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

I tillegg til å ha færre fødende er det også over de siste tiårene blitt mer kompliserte graviditeter og fødsler her i landet. Førstegangsfødende kvinner er blitt eldre, flere er overvektige, eller utvikler svangerskapsdiabetes, og opp mot en fjerdedel må sette i gang fødselen sin, for å nevne noe. Det betyr faktisk mer jobb og overvåkning. Da må ledelsen ved landets fødeavdelinger flytte rundt på stillinger og ressurser. Det kuttes for fødeavdelingen rett og slett ikke har et budsjett som passer.

Så vi inviterer Helseministeren til å løfte blikket. Hva skal til for at vi både kan få trygge fødeavdelinger med nok folk på vakt for å stå klar når det står om livet, enten for en mor eller ufødt baby? Gode planer og fornuftig ikke-DRG styrt budsjett. Med fallende fødselstall, er det ikke mulig å ivareta kvaliteten i fødselsomsorgen med få komplikasjoner, samtidig som budsjettet blir mindre. Så vanskelig og så enkelt er det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder