SVARER: Gard Sandaker-Nielsen. Foto: Åpen folkekirke

Debatt

Nei til konverteringsterapi

Åpen folkekirke tar tydelig avstand fra konverteringsterapi og støtter et forbud.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GARD SANDAKER-NIELSEN, Leder i Åpen folkekirke

Morten Hegseth og VGTV fortjener en stor takk for å tydelig løfte frem dette temaet. Og det er prisverdig at NRK tar debatten. Det var rystende å høre på. Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg hørte det bli sagt at «Gud ikke liker homofili». Men hva slags virkelighetsbilde er det NRK skaper? Hvor var de kristne motstemmene og hvor var Den norske kirke? Hvorfor ble ikke slike påstander imøtegått teologisk? Eller fra sjelesorgmiljøet?

For det er jo ikke slik at alle kristne støtter konverteringserapi. Tvert imot. Det er en grunn til at Åpen folkekirke har vunnet to kirkevalg og at alle par kan gifte seg i Den norske kirke. Konverteringsterapi kjennetegnes av at den har et siktemål: å forandre et menneske på helt grunnleggende vis. Det handler om at man har et mål om å endre personers seksuelle legning fra homofil til heterofil. Innen konverteringsterapien finnes det også eksempler på aversjonsterapi, der den som behandles påføres ubehag eller smerte når hun eller han fikk se bilder av sex mellom to av samme kjønn. Dette er ikke terapi. Dette er overgrep. Og det er ekstra skremmende at det skjer i Guds navn. Hverken ordet sjelesorg eller religionsfrihet kan brukes til å skjerme slik virksomhet.

les også

Alle skal få leve fritt og elske hvem de vil!

les også

Hegseths uredelige metode

Det blir hevdet at dette skjer frivillig. Og det finnes sikkert eksempler på det. Men de historiene som er kommet frem den siste tiden, viser oss jo at det er vanskelig å skjelne mellom frivillighet og press. Når man ved å leve ut sine følelser, blir utestengt eller fordømt, er det all grunn til å spørre seg om ordet frivillig har noe i denne sammenhengen å gjøre. Ikke minst overfor barn og unge. Når man først får høre at man er syndig, og så får tilbud om å bli kvitt det som gjør at man stemples som syndig. Er det frivillig da? Eller handler det om at man er påført en skam det er vanskelig å leve med?

EU oppfordrer sine medlemsland til å forby skadelig konverteringsterapi fra religiøse og terapeutiske miljøer. Barn og unge er spesielt sårbare og kan ta stor skade. Derfor foreslås det nulltoleranse og et forbud mot omvendingsterapi. I Norge er homoterapi tillatt, men i desember skal Stortinget stemme over et forslag til regjeringen om et forbud. Åpen folkekirke håper at det blir et flertall for et forbud mot denne skadelige praksisen.

Det må nå bli slitt på at mennesker med LHBT+-identitet påføres skam. Jeg tar kraftig avstand fra konverteringsterapi for mennesker med LHBT+-identitet. Det er skammen som trenger terapi, ikke homofilien. I Den norske kirke har vi vedtatt at alle par kan gifte seg i kirken. To kvinner. To menn. Mann og kvinne. Kjærlighet er kjærlighet. Vi har vedtatt en liturgi som kan brukes av alle par. Men kampen er ikke over. Det ser vi tydelig av historiene som kommer fram. NRK bør også løfte frem dette og ikke skape et inntrykk av at alle kristne støtter konverteringsterapi, for det stemmer ikke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder