UT MOT ROPSTAD: – Jeg blir ufattelig oppgitt av Ropstads utspill, og jeg blir sint. Ikke fordi jeg mener den grønne bevegelsen er ei hellig ku, men fordi Ropstad er uredelig, skriver Silje Ask Lundberg. Foto: NTB/FRODE HANSEN

Debatt

Uredelig og uforståelig, Ropstad

Jeg har vokst opp i miljøbevegelsen i Norge. En bevegelse som er tuftet på solidaritet med mennesker over hele verden, og kjærlighet til naturen. Er det dette Ropstad mener er farlig tankegods?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SILJE ASK LUNDBERG, leder i Naturvernforbundet

Det var uforståelig å høre Kjell Ingolf Ropstad på politisk kvarter onsdag 13. november, og like uforståelig å lese hans oppfølger i et innlegg i VG samme dag. Ifølge KrF-lederen kommer «deler av den grønne bevegelsen i Europa med et farlig tankegods på kjøpet», «deler av miljøbevegelsen snakker mye om befolkningsvekst, og ettbarnspolitikk er for eksempel et av forslagene som mange kommer med» og dette har visstnok «festet seg hos en del unge».

Da jeg var leder i Natur og Ungdom i 2012 og 2013, samarbeidet vi tett med Ropstad. Da satt han i energi- og miljøkomiteen på Stortinget var han en av de viktigste miljøpolitikerne i opposisjonen. Og kanskje nettopp derfor blir jeg desto mer skuffet av Ropstad. Fordi han kjenner miljøbevegelsen i Norge, og han vet hvilket verdigrunnlag vi er tuftet på. Kjell Ingolf Ropstad har samarbeidet tett med miljøbevegelsen siden han selv var leder i KrFU, i saker som oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, månedskort for ungdom på kollektivtransporten, styrking av naturmangfoldloven osv.

I Naturvernforbundets prinsipprogram står det følgende: «Naturvernforbundet vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap».

les også

Ropstad mot miljøbevegelsen: – Det kristne menneskesynet er under angrep

I grunnsynet til Natur og Ungdom finner vi at ungdomsorganisasjonen går inn for følgende «Et samfunn basert på solidaritet med og respekt for alle mennesker. Et desentralisert samfunn der alle mennesker har lik mulighet for reell innflytelse over sin egen situasjon. Et samfunn som ivaretar og bygger på det økologiske, kulturelle og menneskelige mangfold.»

Disse prinsippene ligger jo tett opp mot KRF sine egne prinsipper, og de kristne verdiene om å ta vare på, og ha respekt for, skaperverket. Miljøbevegelsen i Norge har lange tradisjoner for å samarbeide med trossamfunn og Den norske kirke, nettopp for å fremme disse verdiene. Fordi det ikke er en motsetning å være opptatt av et rikt artsmangfold, og det beste for mennesker. Det er ingen motsetning mellom menneskets ukrenkelig egenverdi, og naturens egenverdi.

Derfor forstår jeg ikke hva eller hvem det er Ropstad viser til, når han snakker om et farlig tankegods. Dette farlige tankegodset er ikke å finne i den norske miljøbevegelsen. Det er ingen av miljøorganisasjonene som støtter ettbarnspolitikk, tvert imot. De få gangene noen eldre professorer har tatt til ordet for dette i media, er det miljøorganisasjonene som har slått tilbake mot det.

Om vi så skal se til Europa, som Ropstad henviste til, blir jeg fortsatt ikke noe klokere. Friends of the Earth Europe er det største nettverket for demokratiske miljøorganisasjoner i Europa, med mer enn 30 nasjonale miljøorganisasjoner som medlemmer og som organiserer flere tusen lokallag Europa over. Friends of the Earth har følgende grunnprinsipper:

«Our vision is of a peaceful and sustainable world based on societies living in harmony with nature. We envision a society of interdependent people living in dignity, wholeness and fulfilment where equity and human and peoples' rights are realised. This will be a society built upon peoples' sovereignty and participation».

les også

Redaktør med full støtte til Ropstad: – Imponert

Også her er det et verdigrunnlag som er tuftet på solidaritet, verdighet og menneskerettigheter. Heller ikke her finner vi det farlige menneskesynet som Ropstad advarer mot. Likevel – da Kjell Ingolf Ropstad holdt sin tale til landsstyret i KrF, listet han opp miljøbevegelsen, i samme rekke som høyreekstreme, da han viste til hvilke ideer og tankegods han mente truet det kristne menneskesynet.

I innlegget i VG skriver Ropstad «Jeg vil rose miljøbevegelsen for å ha løftet klimakampen, men jeg mener diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger på er avgjørende».  Vi deltar gjerne i en debatt om menneskesyn og hvilke prinsipper som legges til grunn, men da må det være en ærlig og reell debatt. Det er det motsatte av hva Ropstad har invitert til.

Utfordringa med kritikken fra Ropstad er at det er umulig å forstå hvem det er han mener å ramme, og at han samtidig ikke ser ut til å forstå hvem han faktisk rammer. I innlegget i VG skriver han i det ene avsnittet om det dårlige menneskesynet, før han så skriver at dette ikke er «fremtredende i miljøbevegelsen i Norge». Ikke fremtredende, men altså tilstede?

Miljøorganisasjonene, og særlig de medlemsbaserte, er de som utgjør miljøbevegelsen i Norge. Det vil si organisasjoner som Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Spire og Miljøagentene. Ved å ha en så vag og uspesifisert kritikk mot «miljøbevegelsen» eller «deler av miljøbevegelsen», er det disse han rammer.

Å så tvil om verdiene og menneskesynet til en bevegelse, er rimelig drøyt. Særlig når det er en bevegelse som Ropstad kjenner godt, og som han har samarbeidet med i mer enn 10 år. Det han bygger sine påstander på er enkeltuttalelser fra et knippe mennesker, som nødvendigvis ikke engang er tilknyttet den norske miljøbevegelsen. Men akkurat som oss, vet Ropstad at enkeltuttalelser fra noen få ikke er det som utgjør grunnsynet til bevegelsen. Om det er noen som burde vite det, er det jo nettopp KrF. Særlig i disse dager når medlemmer fra hans eget parti har sammenlignet meningsmotstandere med Pol Pot.

Jeg blir ufattelig oppgitt av dette utspillet, og jeg blir sint. Ikke fordi jeg mener den grønne bevegelsen er ei hellig ku, som er overskrifta til Ropstad i VG, men fordi Ropstad er uredelig. Fordi KrF-lederen med det utspillet nærmest setter likhetstegn mellom menneskesynet til de som ønsker et levelig klima og en robust natur, med høyreekstreme. Det er rimelig sterk kost, og det er dette Ropstad burde beklage.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder