LIVETS START: – 55 000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. Hver dag gjør jordmødre en fantastisk jobb, skriver Bent Høie. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Debatt

Vi kartlegger jordmødrenes arbeidssituasjon

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe for å kartlegge arbeidssituasjonen for jordmødre på kvinneklinikkene.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENT HØIE, helseminister (H)

Fødselsomsorgen vår er blant verdens beste, mye takket være jordmødrenes innsats. Når de tar opp utfordringer, må vi ta dem på alvor. Sammen med jordmødrenes fagforeninger er vi nå i gang med en grundig kartlegging av jordmødrenes arbeidssituasjon.

I en kronikk i VG beskriver jordmor Tanja Bårdsen en altfor travel vakt på kvinneklinikken. Slike tilbakemeldinger er viktige.

les også

Jordmor: – Vi jobber ikke med tall, men med levende mennesker som trenger trygg omsorg og fødselshjelp!

55 000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. Hver dag gjør jordmødre en fantastisk jobb, i små fødestuer, mellomstore fødeavdelinger og store kvinneklinikker i hele landet.

Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere. Antall kvinner og barn som blir skadet under fødselen er også sterkt redusert. Kvinner er mer fornøyd med fødetilbudet på sykehusene enn tidligere. De aller fleste opplever å få den hjelpen og omsorgen de trenger. Og det skulle bare mangle. Det skal være og oppleves trygt å sette nytt liv til verden.

Men selv om fødselsomsorgen i Norge er svært god, ønsker vi at den skal bli enda bedre. For å klare dette, er vi avhengige av at dyktige fagpersoner bevarer engasjementet og fortsetter å gjøre en like god jobb. Derfor lytter jeg til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer, og når enkeltpersoner beskriver en arbeidshverdag som ikke går opp.

les også

Når alt ikke er bra med mor og barn

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe for å kartlegge arbeidssituasjonen for jordmødre på kvinneklinikkene. Her er det viktig at de som kjenner situasjonen godt, er med og blir hørt. Jeg er glad for at både Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening er med i arbeidsgruppen.

Norske kvinner føder barn senere og har høyere vekt enn tidligere. Jordmorforeningene har varslet om at dette har ført til økt belastning på de store kvinneklinikkene. Høy alder og høy vekt fører nemlig til at stadig flere kvinner blir henvist til å føde på de store klinikkene. Det fører også til mer kompliserte fødsler.

Arbeidsgruppen skal undersøke hvordan arbeidssituasjonen for jordmødrene har endret seg. De skal se på hva utviklingen betyr for bemanning og finansiering, og vurdere om retningslinjer og veiledere for fødselsomsorgen bør fornyes.

Fristen for oppdraget er satt til 1. mars i år.

Jeg har stor tro på at denne gjennomgangen vil gi et godt grunnlag for sykehusene når de skal sette i verk tiltak, både for å gjøre arbeidshverdagene lettere for de ansatte, og for å øke kvaliteten på fødetilbudet.

Flere artikler

  1. Kampen om sykehuset

  2. «Vi jobber ikke med tall, men med levende mennesker som trenger trygg omsorg og fødselshjelp!»

  3. Innkalling til dugnad

  4. Erna Solberg om metoo-kampanjen: – Lettere, men ikke lett å varsle

  5. Hvilke konsekvenser får pandemien for kvinners rettigheter?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder