Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debatt

NAV svarer: Viktig at man sier ifra

Dersom man som medarbeider opplever at det svikter på en eller annen måte, er det viktig at man sier ifra.

INGER ANNE SPEILBERG, leder for NAV Vest-Viken.

«All forskning viser at skal man hjelpe mennesker med endring må man bygge relasjoner, og relasjoner kan man ikke bygge med stengte dører eller datamaskiner.», skriver Ragnhild Guddal i et innlegg i VG fredag 20. september.

Det er ikke vanskelig å være enig med henne i at det er viktig med gode relasjoner. Det er imidlertid ingen motsetning mellom gode relasjoner og gode selvbetjeningsløsninger. Digitale tjenester erstatter ikke den menneskelige kontakten. Det kommer i tillegg og gjør at vi kan bruke mer tid på de som trenger oss mest.

Bakgrunn: Når NAV stenger dørene

De fleste NAV-kontor er åpne fra 08 – 15.30 for møter og timeavtaler. Noen har imidlertid redusert åpningstider for det de kaller «drop in», det vil si veiledning for dem uten timeavtale.  Vår erfaring er at forberedte møter gir bedre hjelp og tettere oppfølging.  De som er i en akutt situasjon og som trenger hjelp der og da, skal vi selvfølgelig ha egne ordninger og tjenester for.

De fleste ønsker at kontakten med NAV skal være enkel og lett tilgjengelig. Vi utvikler stadig flere digitale løsninger med et godt brukergrensesnitt og kortere behandlingstider, og vi er tilgjengelig i stadig flere digitale kanaler. De som kan ordne seg selv bør og skal få mulighet til nettopp det. Da får vi også frigjort ressurser som vi bruker på å følge opp de som trenger tett oppfølging.

NAV-kontoret eies både av staten og kommunen og det er vår felles oppgave å sikre at de leverer gode tjenester til innbyggerne. Hvilke åpningstider det enkelte NAV-kontor skal ha avtales mellom kommune og stat.

Vi er stolte av å ha engasjerte veiledere som vil finne de beste løsningene for alle vi skal hjelpe. Dersom man som medarbeider opplever at det svikter på en eller annen måte, er det viktig at man sier ifra. Dette tar vi med oss når vi skal finne de gode lokale løsningene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder